Khóa Học Sắp Khai Giảng

Năng lực Lãnh đạo Tổ chức

Năng lực Lãnh đạo Đội nhóm

Năng lực Lãnh đạo Cá nhân

Quản Trị Nguồn Nhân Lực

Quản trị Kinh Doanh & Tiếp Thị

Quản Trị Tài Chính

Khóa Học Sắp Khai Giảng

Analytics In Human Resource Management

Lập Kế Hoạch & Tổ Chức Thực Hiện Công Việc

Đào Tạo & Huấn Luyện Nhân Viên

6 Chiếc Mũ Tư Duy Trong Điều Hành Cuộc Họp

Xây Dựng & Triển Khai Hệ Thống Quản Lý Đào Tạo

Phát Triển Năng Lực Quản Lý Cấp Trung (CDMM)

Triển Khai Chiến Lược Thành Công – Sẵn Sàng Năm Cho 2023 Bứt Phá

Năng lực Lãnh đạo Tổ chức

Năng lực Lãnh đạo Đội nhóm

Năng lực Lãnh đạo Cá nhân

Quản Trị Nguồn Nhân Lực

Quản trị Kinh Doanh & Tiếp Thị

Quản Trị Tài Chính

5 Sự khác biệt

Học viện Quản lý GEM tự hào vì có
5 ĐIỂM KHÁC BIỆT trong đào tạo:

Chương trình đào tạo chất lượng

Cập nhật xu hướng phát triển toàn cầu

Nhấn mạnh vào nhận thức cho người học

Chú trọng tính ứng dụng và thực hành

Bảo chứng về chất lượng

Hệ thống Smart Train
và GEM Global qua các con số

Hệ thống Smart Train
và GEM Global qua các con số

Năm kinh nghiệm đào tạo
Doanh nghiệp

+

Học viên cấp quản lý,
lãnh đạo

+

Khách hàng
doanh nghiệp

Đối tác đào tạo
toàn cầu

+

Giảng viên
cấp cao

%

Giảng viên
nước ngoài

Khai giảng khóa học

Khai giảng khóa học

ANALYTICS IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT

Khóa học “Analytics In Human Resource Management” (Phân Tích Dữ Liệu Trong Quản Trị Nhân Sự) được thiết kế bởi đội ngũ chuyên gia Học viện Quản lý GEM (GEM Global) sẽ cung cấp tư duy, phương pháp và các kỹ thuật cần thiết để giúp bạn biết cách nâng cao năng lực Phân tích dự liệu Nhân sự một cách thực tiễn nhất.
Khóa học bao gồm 2 ngày đào tạo, 1 dự án ứng dụng trên tình huống thực tế sau đào tạo và 1 buổi quay lại cùng Chuyên gia.

Thời gian học
9:00 – 12:00, 13:30 – 16:30
các ngày 12&13/05/2023
Địa điểm
Tại GEM Global
Ngôn ngữ
Tiếng Việt
Học phí (chưa gồm VAT)
11.000.000 VND/ Học viện
8.900.000 VNĐ/Học viên

Khai giảng khóa học

Khai giảng khóa học

ANALYTICS IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT

Khóa học “Analytics In Human Resource Management” (Phân Tích Dữ Liệu Trong Quản Trị Nhân Sự) được thiết kế bởi đội ngũ chuyên gia Học viện Quản lý GEM (GEM Global) sẽ cung cấp tư duy, phương pháp và các kỹ thuật cần thiết để giúp bạn biết cách nâng cao năng lực Phân tích dự liệu Nhân sự một cách thực tiễn nhất.
Khóa học bao gồm 2 ngày đào tạo, 1 dự án ứng dụng trên tình huống thực tế sau đào tạo và 1 buổi quay lại cùng Chuyên gia.

Thời gian học
9:00 – 12:00, 13:30 – 16:30
các ngày 12&13/05/2023
Địa điểm
Tại GEM Global
Ngôn ngữ
Tiếng Việt
Học phí (chưa gồm VAT)
11.000.000 VND/ Học viện
8.900.000 VNĐ/Học viên

Đối tác của Smart Train và GEM

Chúng tôi là đối tác tin cậy và uy tín của rất nhiều Đối tác hàng đầu trong nhiều lĩnh vực trên Thế Giới và Khu vực.

Tài liệu

Đây là mục dành cho Khách hàng, những người yêu mến GEM Global hay bất kỳ ai muốn cập nhật các kiến thức về quản trị, lãnh đạo và kinh doanh mới nhất. Đội ngũ GEM Global sẽ biên soạn, dịch thuật hoặc sưu tầm những tài liệu cập nhật, những bài viết hay về kiến thức quản trị, kinh doanh và đăng tải đều đặn trên Website hoặc Fanpage GEM Global.

contact@gemglobal.com.vn

www.gemglobal.com.vn