GEM Global - Đối tác đào tạo tin cậy của các doanh nghiệp
Là một thành viên của tổ chức đào tạo Smart Train, Học Viện Quản Lý GEM (GEM Global) là đối tác đào tạo tin cậy về Quản lý và Lãnh đạo của các Doanh nghiệp tại Việt Nam.
Tìm hiểu thêm về GEM Global
Previous slide
Next slide
Trang chủ » Sự Quan Trọng của Quản Trị Chiến Lược Nguồn Nhân Lực Trong Phát Triển Doanh Nghiệp

Sự Quan Trọng của Quản Trị Chiến Lược Nguồn Nhân Lực Trong Phát Triển Doanh Nghiệp

Quản trị chiến lược nguồn nhân lực (SHRM) là quy trình mà các tổ chức sử dụng để quản lý tài nguyên nhân lực của họ, là một cách đảm bảo rằng các tài nguyên nhân lực của tổ chức được sử dụng một cách hợp lý để có thể hỗ trợ cho mục tiêu chung. Thông qua SHRM, các doanh nghiệp có khả năng quản lý hiệu suất và sự phát triển của nhân viên một cách hiệu quả hơn, cũng như tạo ra các chương trình và chính sách hỗ trợ chiến lược tổng thể của công ty.

Trong bài viết này, hãy cùng GEM Global tìm hiểu chi tiết về quản trị chiến lược nguồn nhân lực và tầm quan trọng trong tổ chức.

Quản trị chiến lược nguồn nhân lực là gì?

Mục tiêu của quản trị chiến lược nguồn nhân lực là tạo ra các chính sách và chương trình thích hợp với chiến lược kinh doanh của công ty. Sự khác biệt chính giữa tài nguyên nhân lực thông thường và tài nguyên nhân lực chiến lược là, tài nguyên nhân lực thông thường tập trung vào việc quản lý công việc hàng ngày của nhân viên, trong khi tài nguyên nhân lực chiến lược tập trung vào cách nhân viên có thể đạt được mục tiêu tổng thể của công ty. Điều này có nghĩa là, muốn quản trị chiến lược nguồn nhân lực trước tiên phải hiểu rõ mục tiêu kinh doanh của công ty và sau đó tạo ra các chương trình và chính sách hỗ trợ các mục tiêu đó.

Một số ví dụ phổ biến về các chương trình và chính sách quản trị chiến lược nguồn nhân lực bao gồm:

 • Quản lý hiệu suất: Tạo ra các hệ thống để theo dõi và cải thiện hiệu suất của nhân viên.
 • Đào tạo và phát triển: Xác định nhu cầu phát triển của nhân viên và cung cấp đào tạo, tài liệu hỗ trợ họ cải thiện.
 • Bồi thường và phúc lợi: Thiết kế các chương trình bồi thường và phúc lợi để thu hút và giữ chân nhân viên.
 • Quan hệ lao động: Quản lý quan hệ lao động để tạo ra môi trường làm việc tích cực.

Đây chỉ là một số ví dụ về các loại chương trình và chính sách có thể thực hiện. Các chương trình và chính sách cụ thể sẽ thay đổi tùy theo mục tiêu của công ty và nhu cầu của nhân viên.

Vì sao quản trị chiến lược nguồn nhân lực lại quan trọng?

Quản trị chiến lược nguồn nhân lực có tầm quan trọng bởi vì nó giúp các doanh nghiệp đạt được mục tiêu của họ. Bằng cách điều chỉnh các chương trình và chính sách tài nguyên nhân lực với chiến lược kinh doanh của công ty, điều này có thể giúp doanh nghiệp cải thiện hiệu suất nhân viên, phát triển lực lượng lao động và tạo ra môi trường làm việc tích cực. Ngoài ra, SHRM cũng có thể giúp doanh nghiệp tiết kiệm tiền bằng cách giảm tỷ lệ nghỉ việc và cải thiện năng suất.

 • Cải thiện hiệu suất nhân viên: quản trị chiến lược nguồn nhân lực có thể giúp doanh nghiệp cải thiện hiệu suất của nhân viên bằng cách thiết lập hệ thống để theo dõi và cải thiện hiệu suất.
 • Phát triển lực lượng lao động: quản trị chiến lược nguồn nhân lực có thể giúp doanh nghiệp phát triển lực lượng lao động bằng cách xác định nhu cầu phát triển của nhân viên và cung cấp đào tạo và tài liệu hỗ trợ để họ cải thiện.
 • Tạo ra môi trường làm việc tích cực: quản trị chiến lược nguồn nhân lực có thể giúp doanh nghiệp tạo ra môi trường làm việc tích cực bằng cách quản lý mối quan hệ giữa nhân viên.
 • Giảm tỷ lệ nghỉ việc: quản trị chiến lược nguồn nhân lực có thể giúp doanh nghiệp giảm tỷ lệ nghỉ việc bằng cách thiết kế các chương trình lương thưởng và phúc lợi để thu hút và giữ chân nhân viên.
 • Cải thiện năng suất: quản trị chiến lược nguồn nhân lực có thể giúp doanh nghiệp cải thiện năng suất bằng cách nâng cao hiệu suất của nhân viên và tạo ra môi trường làm việc tích cực.

5 bước lập kế hoạch quản trị chiến lược nguồn nhân lực

Hiểu rõ mục tiêu và khả năng của công ty

Bước đầu tiên trong quản trị chiến lược nguồn nhân lực là hiểu rõ mục tiêu và khả năng của công ty. Khi bạn hiểu rõ các mục tiêu của công ty và có thể diễn đạt chúng, bạn sẽ dễ dàng hơn trong việc tạo ra các chương trình và chính sách hỗ trợ những mục tiêu đó. Bạn cũng sẽ có khả năng đo lường hiệu quả của các chương trình quản trị chiến lược nguồn nhân lực của mình và thực hiện các điều chỉnh cần thiết.

Hãy xem xét các câu hỏi sau đây:

 • Mục tiêu dài hạn của công ty của bạn là gì?
 • Điểm mạnh và điểm yếu của công ty của bạn là gì?
 • Công ty của bạn hiện tại có những nguồn lực nào?
 • Lực lượng lao động của bạn hiện tại có những kỹ năng nào?
 • Có bất kỳ lỗ hổng nào về tài năng hoặc kỹ năng không?

Việc trả lời những câu hỏi này sẽ giúp bạn hiểu rõ về mục tiêu và khả năng của công ty và cách quản trị chiến lược nguồn nhân lực có thể giúp bạn đạt được những mục tiêu đó.

Dự đoán nhu cầu tương lai

Bây giờ, khi bạn đã hiểu về mục tiêu và khả năng của công ty của mình, bạn cần dự đoán nhu cầu ở tương lai. Để đảm bảo sự thành công của công ty trong tương lai, bạn cần dự đoán cần có bao nhiêu nhân viên có các kỹ năng cần thiết và đo đạc nó so với lực lượng lao động hiện tại của công ty. Điều này sẽ giúp bạn xác định những kỹ năng mà công ty của bạn sẽ cần trong tương lai và cách phát triển những kỹ năng đó trong lực lượng lao động của bạn.

Hãy xem xét những câu hỏi sau đây:

 • Công ty của bạn sẽ cần những kỹ năng gì trong tương lai?
 • Bạn sẽ cần bao nhiêu nhân viên có những kỹ năng đó?
 • Điều đó so sánh với lực lượng lao động hiện tại của bạn như thế nào?

Bằng cách trả lời những câu hỏi này, bạn sẽ có khả năng hiểu được những kỹ năng mà công ty của bạn sẽ cần trong tương lai, và cách phát triển những kỹ năng đó trong lực lượng lao động của bạn.

Xác định nguồn lực cần thiết để đạt được mục tiêu của công ty

Sau khi bạn đã hiểu rõ về mục tiêu và khả năng của công ty, bước tiếp theo là xác định nguồn lực cần thiết để thực hiện những mục tiêu đó. Điều này bao gồm việc xác định các nguồn lực tài chính, nguồn lực nhân sự và nguồn lực vật chất cần có.

Hãy xem xét các câu hỏi sau:

 • Công ty của bạn cần những nguồn lực tài chính nào để đạt được mục tiêu dài hạn?
 • Công ty của bạn cần bao nhiêu nguồn lực nhân sự với những kỹ năng cụ thể để đạt được mục tiêu của nó?
 • Công ty của bạn cần những nguồn lực vật lý nào để hỗ trợ việc thực hiện mục tiêu của nó?

Bằng cách trả lời những câu hỏi này, bạn sẽ có cái nhìn rõ hơn về những nguồn lực cần thiết cho mục tiêu của công ty và cách phát triển những nguồn lực này trong lực lượng lao động của bạn.

Ví dụ, nếu bạn muốn mở rộng lực lượng lao động, bạn có thể cần đầu tư vào các chương trình tuyển dụng. Hoặc sau khi thực hiện đánh giá nhu cầu, bạn có thể phát hiện ra rằng lực lượng lao động hiện tại không có đủ kỹ năng để đạt được mục tiêu của công ty, vì vậy bạn sẽ cần đầu tư vào các chương trình đào tạo.

Một ví dụ khác là nếu tổ chức bạn muốn ra mắt một sản phẩm mới. Trong trường hợp này, bạn cần xác định nguồn lực tài chính cần thiết để phát triển và tiếp thị sản phẩm, cũng như nguồn lực vật lý cần để sản xuất. Bạn cũng cần xem xét kỹ năng và tài năng cụ thể trong việc ra mắt sản phẩm. Liệu bạn có những người phù hợp để thực hiện công việc này không? Và họ có những kỹ năng cần thiết để hoàn thành công việc không?

Thực hiện kế hoạch của bạn

Sau khi đã thiết lập mục tiêu của công ty, dự đoán nhu cầu tương lai và thu thập các nguồn lực cần thiết để đạt được những mục tiêu đó,bạn có thể bắt đầu thực hiện kế hoạch quản trị chiến lược nguồn nhân lực. Hầu hết các công ty thường bắt đầu bằng việc tuyển dụng các ứng viên phù hợp, đào tạo và phát triển sau đó là quản lý hiệu suất. Tuy nhiên, điều này sẽ thay đổi tùy thuộc vào nhu cầu cụ thể của công ty của bạn.

Nếu bạn đã có một nguồn nhân tài lớn để lựa chọn, bạn có thể phát triển kỹ năng của nhân viên hiện tại trước khi tuyển dụng nhân tài từ bên ngoài. Sau khi bạn đã thỏa mãn nguồn lực đó, bạn có thể thấy mình vẫn cần phải tuyển dụng. Nếu vậy, bạn cần phải có kỳ vọng và yêu cầu kỹ năng rõ ràng trước khi tuyển dụng.

Khi bạn đã thuê nhân tài, việc tạo ra quy trình onboarding thích hợp là điều cần thiết. Điều này sẽ giúp đảm bảo rằng những người mới vào công ty sẽ hiểu rõ những gì được kỳ vọng từ họ. Sau khi bạn đã đưa thông tin họ vào hệ thống, bạn cần tập trung vào việc phát triển, bao gồm các chương trình đào tạo cũng như cơ hội phát triển chuyên nghiệp. Bằng cách cung cấp những cơ hội này, bạn sẽ có thể giữ chân được những nhân viên xuất sắc và duy trì họ trong công việc.

Cuối cùng nhưng không kém quan trọng là quản lý hiệu suất. Điều này bao gồm việc xác định kỳ vọng rõ ràng, cung cấp phản hồi và tiến hành đánh giá hiệu suất. Quản lý hiệu suất là một phần quan trọng của quản trị chiến lược nguồn nhân lực vì nó giúp đảm bảo rằng lực lượng lao động của bạn đang đáp ứng các kỳ vọng và đóng góp vào lợi nhuận của công ty của bạn.

Dưới đây là một số điều cần ghi nhớ khi thực hiện kế hoạch quản trị chiến lược nguồn nhân lực của bạn:

 • Thiết lập mục tiêu và thời hạn thực tế. Cố gắng thực hiện quá nhiều trong một khoảng thời gian ngắn có thể gây áp lực và dẫn đến sai sót.
 • Thu hút sự đồng tình từ ban lãnh đạo cấp cao. Nếu những người ở vị trí quản lý cấp cao không ủng hộ kế hoạch quản trị chiến lược nguồn nhân lực của bạn, sẽ khó để có được sự đồng tình từ tất cả những người khác.
 • Giao tiếp với nhân viên của bạn. Nhân viên nên biết về mục tiêu của kế hoạch quản trị chiến lược nguồn nhân lực và cách nó sẽ ảnh hưởng đến họ. Điều này sẽ giúp họ đồng lòng và đảm bảo rằng họ đang làm việc vì cùng một mục tiêu.

Đánh giá và điều chỉnh

Sau khi thực hiện kế hoạch quản trị chiến lược nguồn nhân lực, việc đánh giá là rất quan trọng. Điều này bao gồm việc xem xét những gì hiệu quả và không hiệu quả. Dựa trên sự đánh giá này, bạn có thể phải điều chỉnh kế hoạch của mình.

Ví dụ, nếu bạn không thấy được kết quả như mong muốn, các chương trình đào tạo không hiệu quả, bạn có thể cần phải thay đổi chiến lược của mình.

Ngoài ra, bạn cũng cần nhớ rằng kế hoạch quản trị chiến lược nguồn nhân lực không phải là chỉ làm một lần duy nhất. Khi tổ chức của bạn phát triển và thay đổi, nhu cầu quản trị chiến lược nguồn nhân lực cũng sẽ thay đổi theo. Vì vậy, việc xem xét lại kế hoạch của bạn thường xuyên là điều quan trọng để đảm bảo rằng nó vẫn phù hợp và hiệu quả.

Xem thêm bài viết: Xây Dựng Quy Trình Tuyển Dụng 7 Bước Hiệu Quả Cho Doanh Nghiệp

Nguồn: Forbes, GEM Global biên dịch và biên tập.

Đăng ký tham dự

  Thông tin học viên  Thông tin doanh nghiệp xuất hoá đơn  • Phí ưu đãi được áp dụng khi Học viên chuyển phí trước ngày khai giảng ít nhất 07 ngày.Ngoài ưu đãi chuyển phí sớm, nếu Quý vị đăng ký theo nhóm sẽ được hưởng thêm “ưu đãi đăng ký nhóm” theo chính sách của GEM Global.

  • Học viên sẽ không được hoàn phí sau khi đã đóng phí tham dự. Tuy nhiên, nếu Học viên muốn dời khóa, vui lòng liên hệ bộ phận Tu Vấn Đào Tạo trước ngày khai giảng ít nhất 3 ngày để được hỗ trợ.

  • Học viên vui lòng sắp xếp dự học đầy đủ các buổi học trong các khóa học. GEM Global chỉ có chính sách học bù cho các chương trình trung hạn với thời lượng trên 14 buổi.

  • Đề cao tính ứng dụng và những chia sẻ thực tiễn cho người học.

  • Học viên sẽ chỉ được cấp “Chứng chỉ Khóa học” hay “Chứng nhận Tham dự“ nếu tham dự hơn 70% tổng số buổi học tại lớp của khóa học đó (nếu vắng trên 30% tổng số buổi học tại lớp thì sẽ không được cấp “Chứng chỉ” hay “Chứng nhận”).

  Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, chúng tôi sẽ rất hân hạnh nếu Quý vị có thể chia sẻ cho chúng tôi Quý vị biết GEM Global qua kênh thông tin nào: