GEM Global - Đối tác đào tạo tin cậy của các doanh nghiệp
Là một thành viên của tổ chức đào tạo Smart Train, Học Viện Quản Lý GEM (GEM Global) là đối tác đào tạo tin cậy về Quản lý và Lãnh đạo của các Doanh nghiệp tại Việt Nam.
Tìm hiểu thêm về GEM Global
Previous slide
Next slide
Trang chủ » Phương pháp đào tạo và huấn luyện

Phương pháp đào tạo và huấn luyện của GEM Global

Các chương trình đào tạo của GEM Global luôn hướng đến tính thực tiễn và ứng dụng cho người học. Ngoài công tác biên soạn kỹ lưỡng về mặt nội dung, chúng tôi còn rất coi trọng phương pháp đào tạo.

Với triết lý đào tạo “Lấy người học làm trung tâm”, chúng tôi luôn hướng đến mục tiêu Kết quả sau đào tạo. GEM Global là tổ chức đào tạo đầu tiên lại Việt Nam tiên phong lồng ghép phương pháp Huấn luyện thực hành vào cả trongsau đào tạo. Phương pháp này được thể hiện ở 4 yếu tố trong mỗi chương trình đào đạo:

Giúp người học nhận ra tầm quan trọng và lợi ích của việc phát triển kỹ năng mới hoặc ứng dụng những kiến thức mới.

Lợi ích: Xây dựng tinh thần học chủ động (Active Learning) để các học viên sẵn sàng thay đổi tư duy ứng dụng các kiến thức, kỹ năng vào công việc và cuộc sống

Tập trung cung cấp những kỹ năng, công cụ cần thiết và hiệu quả cho người học, không sa đà vào lý thuyết không cần thiết.

Lợi ích: Việc phát triển và ứng dụng kỹ năng mới,
kiến thức mới trở nên đơn giản và dễ dàng hơn.

Học viên sẽ được trải qua các hoạt động thực hành kiến thức, kỹ năng đã học thông qua những hoạt động ý nghĩa như thực hành giả lập, đóng vai, quan sát, thảo luận nhóm,…Các bài tập này sẽ giúp học viên tự nhận ra các rào cản tiềm năng trong việc ứng dụng các kiến thức, kỹ năng mới vào công việc và cuộc sống.

Lợi ích: Các học viên có thể nhận diện được khoảng cách giữa tư duy, kỹ năng đang có và tư duy, kỹ năng cần có và các rào cản ứng dụng của bản thân; từ đó giúp họ vượt qua các rào cản dễ dàng hơn và sẵn sàng lập kế hoạch ứng dụng (Action Plan) nhằm đạt được mục tiêu học tập.

Giảng viên sẽ sử dụng phương pháp Huấn luyện Thực hành kết hợp với chia sẻ kinh nghiệm để giúp người học giải quyết những tình huống khó của học viên.

Lợi ích: Tăng hiệu quả ứng dụng các tư duy kiến thức và kỹ năng
mới vào công việc và cuộc sống.

Đối với các khóa học được tăng cường Huấn luyện sau đào tạo:

Trong đào tạo: Giảng viên sẽ hỗ trợ người học thiết lập những mục tiêu thay đổi và lập kế hoạch hành động để đạt được mục tiêu đó.

Sau đào tạo tối thiểu 1 tháng: Giảng viên sẽ giúp người học đưa ra những giải pháp cho những khó khăn trong thực tế; phản hồi; chỉnh sửa cho học viên. Ngoài ra, giảng viên cũng tạo cơ hội cho các học viên chia sẻ góc nhìn, học hỏi lẫn nhau.

Lợi ích: Hiệu quả sau đào tạo sẽ cao hơn hẳn. Phương pháp ứng dụng Huấn luyện nhóm sau đào tạo có thể giúp người học & Doanh nghiệp đạt ROI ở mức 4 hay 5 mức cao trong đào tạo.

Đăng ký tham dự

  Thông tin học viên  Thông tin doanh nghiệp xuất hoá đơn  • Phí ưu đãi được áp dụng khi Học viên chuyển phí trước ngày khai giảng ít nhất 07 ngày.Ngoài ưu đãi chuyển phí sớm, nếu Quý vị đăng ký theo nhóm sẽ được hưởng thêm “ưu đãi đăng ký nhóm” theo chính sách của GEM Global.

  • Học viên sẽ không được hoàn phí sau khi đã đóng phí tham dự. Tuy nhiên, nếu Học viên muốn dời khóa, vui lòng liên hệ bộ phận Tu Vấn Đào Tạo trước ngày khai giảng ít nhất 3 ngày để được hỗ trợ.

  • Học viên vui lòng sắp xếp dự học đầy đủ các buổi học trong các khóa học. GEM Global chỉ có chính sách học bù cho các chương trình trung hạn với thời lượng trên 14 buổi.

  • Đề cao tính ứng dụng và những chia sẻ thực tiễn cho người học.

  • Học viên sẽ chỉ được cấp “Chứng chỉ Khóa học” hay “Chứng nhận Tham dự“ nếu tham dự hơn 70% tổng số buổi học tại lớp của khóa học đó (nếu vắng trên 30% tổng số buổi học tại lớp thì sẽ không được cấp “Chứng chỉ” hay “Chứng nhận”).

  Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, chúng tôi sẽ rất hân hạnh nếu Quý vị có thể chia sẻ cho chúng tôi Quý vị biết GEM Global qua kênh thông tin nào: