Thông tin liên hệ
  • GEM GLOBAL (HỌC VIỆN QUẢN LÝ GEM)
    Lầu 9-10, 180-182 Lý Chính Thắng, Q.3, TP.HCM
  • (028)3931 0688
  • bandaotao@gemglobal.edu.vn
  • www.gemglobal.com.vn
Liên hệ với chúng tôi

    contact@gemglobal.com.vn

    www.gemglobal.com.vn