GEM Global - Đối tác đào tạo tin cậy của các doanh nghiệp
Là một thành viên của tổ chức đào tạo Smart Train, Học Viện Quản Lý GEM (GEM Global) là đối tác đào tạo tin cậy về Quản lý và Lãnh đạo của các Doanh nghiệp tại Việt Nam.
Tìm hiểu thêm về GEM Global
Previous slide
Next slide

Lịch khai giảng tổng hợp

Nội dung các chương trình đào tạo được chúng tôi biên soạn kỹ lưỡng bởi tập thể Chuyên gia dày dạn kinh nghiệm trong lĩnh vực mà họ biên soạn. Một số chương trình được xây dựng với phần hỗ trợ chuyên môn từ các tổ chức đào tạo quốc tế.

Các giảng viên đứng lớp là các Chuyên gia, quản lý cấp cao trong các tổ chức hàng đầu và có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy cho người đi làm. Để đảm bảo các chương trình đào tạo được chuyển tải khoa học và giàu tính thực hành, các giảng viên cũng tích cực ứng dụng phương pháp giảng dạy của GEM Global.

Khóa Học Sắp Khai Giảng

Chuyên đềThời lượng Khai giảng       Lịch họcNgôn ngữ
Phát Triển Năng Lực Quản Trị Cho Cấp Quản Lý – CDMM (TP.HCM)
Competency Development for Middle Managers (CDMM)
14 buổi25/05/2024Thứ 7Vie
Phát Triển Năng Lực Quản Trị Cho Cấp Quản Lý – CDMM (HN)
Competency Development for Middle Managers (CDMM)
 14 buổi31/05/2024Thứ 7Vie
Quản Trị Năng Lượng Để Hiện Thực Hóa Điều Không Thể
Energy Managenment
4 BuổiT6/2024Thứ 6-7Vie
5 Điểm Chạm Để Xây Dựng Đội Ngũ Hiệu Suất Cao
5 Dysfunction Of A Team
4 buổi07/06/2024Thứ 6-7Vie
Quản Trị Mục Tiêu Hiệu Quả Bằng Lãnh Đạo Ảnh Hưởng
Management Model Using 6 Source Of Influence  
4 buổiT6/2024Thứ 6-7Vie

Một số Khóa học dành cho Quản lý Cấp cao

Chuyên đềThời lượng Khai giảng       Lịch họcNgôn ngữ
Thông Lệ Tốt Nhất Về Quản Trị Nhân Tài
Best practices of TALENT MANAGEMENT
4 buổiThông báo sauTối Thứ 2-4-6Eng – Vie
Thúc Đẩy Sự Thay Đổi và Chuyển Đổi
Driving Change & Transformation
 14 buổiThông báo sauTối Thứ 3-5-7Eng – Vie
Xây Dựng Chiến Lược Kinh Doanh Bài Bản
Constructing business Strategy
4 BuổiThông báo sauTối Thứ 2-4-6Eng – Vie
Ứng Dụng 8 Công Cụ Đánh Giá Nhân Tài
Application of 8 Talent Assessment Tools
2 buổiThông báo sauTối Thứ 3-5-7Eng – Vie
Triển Khai Chiến Lược Thành Công – Sẵn Sàng Năm 2024 Bứt Phá
Successful Strategy Implementation
2 buổiThông báo sauTối Thứ 2-4-6Eng – Vie

Các Khóa Học Nâng Cao Hiệu Suất Tổ Chức

Chuyên đềThời lượngKhai giảngLịch họcNgôn ngữ
Phân Tích Dữ Liệu Trong Quản Trị Nhân Sự
Analytics In Human Resource Management
2 tuầnThông báo sauTối Thứ 2-4-6Vie
Xây Dựng Chiến Lược Kinh Doanh Bài Bản
Constructing business Strategy
4 buổiThông báo sauTối Thứ 3-5-7Eng – Vie
Triển Khai Chiến Lược Thành Công – Sẵn Sàng Năm 2024 Bứt Phá
Successful Strategy Implementation
2 buổiThông báo sauTối Thứ 2-4-6Eng – Vie
03 Đinh Luật Hiệu Quả
Three Laws Of Performance
4 buổiThông báo sauTối Thứ 3-5-7Vie
Nhạy Bén Kinh Doanh
Business Accumen
4 buổiThông báo sauTối Thứ 2-4-6Vie
Tư Duy Chiến Lược
Strategic Thinking
4 buổiThông báo sauTối Thứ 3-5-7Vie
Hoạch Định Và Triển Khai Chiến Lược Hiệu Quả
Strategic Planning And Implementation
4 buổiThông báo sauTối Thứ 2-4-6Vie
Lãnh Đạo Đột Phá
Transformational Leadership
4 buổiThông báo sauTối Thứ 3-5-7Vie
Lãnh Đạo Chuyển Đổi Số
Digital Transformation Leader
4 buổiThông báo sauTối Thứ 2-4-6Vie
Dẫn Dắt Sự Thay Đổi
Leading Change
4 buổiThông báo sauTối Thứ 3-5-7Vie
Kiến Tạo Tương Lai
Reinventing The Future
4 buổiThông báo sauTối Thứ 2-4-6Vie

Các Khóa Học Nâng Cao Hiệu Suất Đội Ngũ

Chuyên đềThời lượng Khai giảng       Lịch họcNgôn ngữ
Phát Triển Năng Lực Quản Trị Cho Cấp Quản Lý – CDMM (TP.HCM)
Competency Development for Middle Managers (CDMM)
14 buổi25/05/2024Thứ 7Vie
Phát Triển Năng Lực Quản Trị Cho Cấp Quản Lý – CDMM (HN)
Competency Development for Middle Managers (CDMM)
 14 buổi31/05/2024Thứ 7Vie
Thông Lệ Tốt Nhất Về Quản Trị Nhân Tài
Best practices of TALENT MANAGEMENT
4 BuổiThông báo sauTối Thứ 3-5-7Eng – Vie
Thúc Đẩy Sự Thay Đổi và Chuyển Đổi
Driving Change & Transformation
4 buổiThông báo sauTối Thứ 2-4-6Eng – Vie
Lập Kế Hoạch Và Tổ Chức Thực Hiện Công Việc Hiệu Quả
Effective Planning & Organizing Skills
4 buổiThông báo sauTối Thứ 3-5-7Vie
Đào Tạo & Huấn Luyện Nhân Viên
Coaching & Mentoring Skills
4 buổiThông báo sauTối Thứ 2-4-6Vie
6 Chiếc Mũ Tư Duy Trong Điều Hành Cuộc Họp
Six Thinking Hats for Better Meetings
2 buổiThông báo sauTối Thứ 3-5-7Vie
5 Điểm Chạm Để Xây Dựng Đội Ngũ Hiệu Suất Cao
5 Dysfunction Of A Team
4 buổi07/06/2024Thứ 6-7Vie
Quản Trị Mục Tiêu Hiệu Quả Bằng Lãnh Đạo Ảnh Hưởng
Management Model Using 6 Source Of Influence  
4 buổiT6/2024Thứ 6-7Vie
Phân Tích Dữ Liệu Trong Quản Trị Nhân Sự
Analytics In Human Resource Management
2 tuầnThông báo sauTối Thứ 3-5-7Vie
Hội Thảo Sáng Tạo – Phân Tích, Giải Quyết Vấn Đề
Lighting Decision Jams
4 buổiThông báo sauTối Thứ 2-4-6Vie
Nguyên Tắc Thiết Kế Sprint
Design Sprint
6 buổiThông báo sauTối Thứ 3-5-7Vie
Nghệ Thuật Truyền Cảm Hứng Và Tạo Động Lực
Inspirational & Motivational Leadership
4 buổiThông báo sauTối Thứ 2-4-6Vie
Coaching Và Mentoring
Coaching & Mentoring
4 buổiThông báo sauTối Thứ 3-5-7Vie
04 Nền Tảng Vận Hành Đội Nhóm
Four Pillars Of Operation For A Chieving A High Performance Team
4 buổiThông báo sauTối Thứ 2-4-6Vie
Quản Trị Hiệu Suất Công Việc
Performance Management
4 buổiThông báo sauTối Thứ 3-5-7Vie

Các Khóa Học Nâng Cao Hiệu Suất Cá Nhân

Chuyên đềThời lượng Khai giảng       Lịch họcNgôn ngữ
Đàm Phán Thương Lượng Thành Công
Successful Negotiation Skills
4 buổiThông báo sauTối Thứ 2-4-6Vie
Nâng Cao Năng Lực Giải Quyết Vấn Đề Và Ra Quyết Định Hiệu Quả
Problem Solving & Decision Making Skills
 4 buổiThông báo sauTối Thứ 3-5-7Vie
Kỹ Năng Trình Bày Thuyết Phục
Persuasive Presentation Skills
4 BuổiThông báo sauTối Thứ 2-4-6Vie
Giao Tiếp Hiệu Quả Và Tạo Ảnh Hưởng Trong Công Việc
Effective Communication & Influence Skills
4 buổiThông báo sauTối Thứ 3-5-7Vie
Quản Lý Thời Gian Hiệu Quả
Time Management Skills
2 buổiThông báo sauTối Thứ 2-4-6Vie
Đỉnh Cao Giao Tiếp
Crucial Conversation
4 buổiThông báo sauTối Thứ 3-5-7Vie
Kỹ Năng Giải Quyết Vấn Đề
Problem Solving
4 buổiThông báo sauTối Thứ 2-4-6Vie
Quản Lý Xung Đột Hiệu Quả
Conflict Management
2 buổiThông báo sauTối Thứ 2-4-6Vie
Quản Trị Năng Lượng Để Hiện Thực Hóa Điều Không Thể
Energy Managenment
4 buổiT6/2024Tối Thứ 3-5-7Vie
Lập Kế Hoạch Và Tổ Chức Công Việc Hiệu Quả
Effective Planning & Organizing Skills
4 buổiThông báo sauTối Thứ 3-5-7Vie
Kiên Cường Và Thích Ứng Linh Hoạt
Resilience And Flexibility
4 buổiThông báo sauTối Thứ 2-4-6Vie
Tư Duy Phát Triển
Growth Mindset
4 buổiThông báo sauTối Thứ 3-5-7Vie
Học – Bỏ Học – Học lại
Learn – Unlearn – Relearn
4 buổiThông báo sauTối Thứ 2-4-6Vie
Trí Thông Minh Cảm Xúc
Emotional Quotient
4 buổiThông báo sauTối Thứ 3-5-7Vie
Tư Duy Dịch Vụ Và Dịch Vụ Xuất Sắc
Service Mindset And Excellence
4 buổiThông báo sauTối Thứ 2-4-6Vie

Quản Trị Nguồn Nhân Lực

Chuyên đềThời lượng Khai giảng       Lịch họcNgôn ngữ
Xây Dựng & Triển Khai Hệ Thống Bảng Lương & Chính Sách Phúc Lợi
Buidling a Compensation & Benefits Management System
4 buổiThông báo sauTối Thứ 2-4-6Vie
Analytics In Human Resource Management
Phân Tích Dữ Liệu Trong Quản Trị Nhân Sự
2 tuầnThông báo sauTối Thứ 3-5-7Vie
Xây Dựng & Triển Khai Hệ Thống Quản Trị Hiệu Suất Công Việc
Buidling a Performance Management System
4 BuổiThông báo sauTối Thứ 2-4-6Vie
Xây Dựng & Quản Trị Hệ Thống Tuyển Dụng
Buidling a Recruitment System
4 buổiThông báo sauTối Thứ 3-5-7Vie
Thiết Kế & Vận Hành Chiến Lược Nhân Sự Cho Doanh Nghiệp
Designing & Implement HR Strategy for Enterprises
4 buổiThông báo sauTối Thứ 2-4-6Vie
Ứng Dụng 8 Công Cụ Đánh Giá Nhân Tài
Application of 8 Talent Assessment Tools
4 buổiThông báo sauTối Thứ 3-5-7Vie
Xây Dựng & Triển Khai Hệ Thống Quản Lý Đào Tạo
Corporate Training Management
4 buổiThông báo sauTối Thứ 2-4-6Vie

Khoá học nổi bật

Học Viện Quản Lý Gem cung cấp các khoá học với nội dung được biên soạn kỹ lưỡng

Đăng ký tham dự

  Thông tin học viên  Thông tin doanh nghiệp xuất hoá đơn  • Phí ưu đãi được áp dụng khi Học viên chuyển phí trước ngày khai giảng ít nhất 07 ngày.Ngoài ưu đãi chuyển phí sớm, nếu Quý vị đăng ký theo nhóm sẽ được hưởng thêm “ưu đãi đăng ký nhóm” theo chính sách của GEM Global.

  • Học viên sẽ không được hoàn phí sau khi đã đóng phí tham dự. Tuy nhiên, nếu Học viên muốn dời khóa, vui lòng liên hệ bộ phận Tu Vấn Đào Tạo trước ngày khai giảng ít nhất 3 ngày để được hỗ trợ.

  • Học viên vui lòng sắp xếp dự học đầy đủ các buổi học trong các khóa học. GEM Global chỉ có chính sách học bù cho các chương trình trung hạn với thời lượng trên 14 buổi.

  • Đề cao tính ứng dụng và những chia sẻ thực tiễn cho người học.

  • Học viên sẽ chỉ được cấp “Chứng chỉ Khóa học” hay “Chứng nhận Tham dự“ nếu tham dự hơn 70% tổng số buổi học tại lớp của khóa học đó (nếu vắng trên 30% tổng số buổi học tại lớp thì sẽ không được cấp “Chứng chỉ” hay “Chứng nhận”).

  Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, chúng tôi sẽ rất hân hạnh nếu Quý vị có thể chia sẻ cho chúng tôi Quý vị biết GEM Global qua kênh thông tin nào: