Lịch khai giảng tổng hợp

Nội dung các chương trình đào tạo được chúng tôi biên soạn kỹ lưỡng bởi tập thể Chuyên gia dày dạn kinh nghiệm trong lĩnh vực mà họ biên soạn. Một số chương trình được xây dựng với phần hỗ trợ chuyên môn từ các tổ chức đào tạo quốc tế.

Các giảng viên đứng lớp là các Chuyên gia, quản lý cấp cao trong các tổ chức hàng đầu và có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy cho người đi làm. Để đảm bảo các chương trình đào tạo được chuyển tải khoa học và giàu tính thực hành, các giảng viên cũng tích cực ứng dụng phương pháp giảng dạy của GEM Global.

Khóa Học Sắp Khai Giảng

Chuyên đề Thời lượng
(ngày)
Khai giảng Lịch học Hình thức học Ngôn ngữ
Chuyên đề Thời lượng
(ngày)
Khai giảng Lịch học Hình thức học Ngôn ngữ
Phát Triển Năng Lực Quản Trị Cho Cấp Quản Lý – CDMM (Hà Nội)
Competency Development for Middle Managers (CDMM)

14 buổi/ 7 ngày (bao gồm 1 buổi Coaching)

20/10/2023

cách tuần các ngày Thứ 6, thứ 7

Tại Lớp

Tiếng Việt

Phát Triển Năng Lực Quản Trị Cho Cấp Quản Lý – CDMM (TP.HCM)
Competency Development for Middle Managers (CDMM)

14 buổi/ 7 ngày (bao gồm 1 buổi Coaching)

06/11/2023

Các tối Thứ 2,4,6

Tại Lớp

Tiếng Việt

Giám Đốc Nhân Sự Hiện Đại (CHRO)
Chief Human Resources Officer (CHRO)

15 Ngày
(30 Buổi)

20/11/2023

Thứ 2-4-6

Tại Lớp

Tiếng Việt

Thông Lệ Tốt Nhất Về Quản Trị Nhân Tài
Best practices of TALENT MANAGEMENT

4 Buổi

13/12/2023

Thứ 4 - 6

Trực Tuyến

Song Ngữ
(Anh - Việt)

Tiếng Anh Dành Cho Người Làm Quản Trị Nhân Sự
English for HR Professionals

8 Ngày
(16 Buổi)

26/09/2023

Thứ 3-5-7

Tại Lớp

Song Ngữ
(Anh - Việt)

Analytics In Human Resource Management
Phân Tích Dữ Liệu Trong Quản Trị Nhân Sự

2 tuần (2 ngày đào tạo, 2 tuần hỏi đáp cùng chuyên gia, 1 buổi Huấn luyện Nâng cao)

30/10/2023

Thứ 2 & Thứ 3

Blended Training

Tiếng Việt

Xây Dựng Chiến Lược Kinh Doanh Bài Bản
Constructing business Strategy

4 Buổi

14/10/2023

Thứ 7 - CN

Trực Tuyến

Song Ngữ
(Anh - Việt)

Chuỗi Khóa Học của TS. Alok - TV Hội đồng Cố vấn Harvard Business Review

Chuyên đề Thời lượng
(ngày)
Khai giảng Lịch học Hình thức học Ngôn ngữ
Thông Lệ Tốt Nhất Về Quản Trị Nhân Tài
Best practices of TALENT MANAGEMENT

4 Buổi

13/12/2023

Thứ 4 - 6

Trực Tuyến

Song Ngữ
(Anh - Việt)

Thúc Đẩy Sự Thay Đổi và Chuyển Đổi
Driving Change & Transformation

4 Buổi

Thông báo sau

Thứ 3-5

Trực Tuyến

Song Ngữ
(Anh - Việt)

Xây Dựng Chiến Lược Kinh Doanh Bài Bản
Constructing business Strategy

4 Buổi

14/10/2023

Thứ 7 - CN

Trực Tuyến

Song Ngữ
(Anh - Việt)

Ứng Dụng 8 Công Cụ Đánh Giá Nhân Tài
Application of 8 Talent Assessment Tools

2 Buổi

Thông báo sau

Thứ 6 - 7

Trực Tuyến

Song Ngữ
(Anh - Việt)

Triển Khai Chiến Lược Thành Công – Sẵn Sàng Năm Cho 2023 Bứt Phá
Prepraring 2023 With Successful Strategy Implementation

2 Ngày (2 Buổi)

Thông báo sau

Ngày
12&13/12/2022

Trực Tuyến

Song Ngữ
(Anh - Việt)

Năng lực Lãnh đạo Tổ chức

Chuyên đề Thời lượng
(ngày)
Khai giảng Lịch học Hình thức học Ngôn ngữ
Giám Đốc Nhân Sự Hiện Đại (CHRO)
Chief Human Resources Officer (CHRO)

15 Ngày
(30 Buổi)

20/11/2023

Thứ 2-4-6

Tại Lớp

Tiếng Việt

Analytics In Human Resource Management
Phân Tích Dữ Liệu Trong Quản Trị Nhân Sự

2 tuần (2 ngày đào tạo, 2 tuần hỏi đáp cùng chuyên gia, 1 buổi Huấn luyện Nâng cao)

30/10/2023

Thứ 2 & Thứ 3

Blended Training

Tiếng Việt

Xây Dựng Chiến Lược Kinh Doanh Bài Bản
Constructing business Strategy

4 Buổi

14/10/2023

Thứ 7 - CN

Trực Tuyến

Song Ngữ
(Anh - Việt)

Ứng Dụng 8 Công Cụ Đánh Giá Nhân Tài
Application of 8 Talent Assessment Tools

2 Buổi

Thông báo sau

Thứ 6 - 7

Trực Tuyến

Song Ngữ
(Anh - Việt)

Năng lực Lãnh đạo Đội nhóm

Chuyên đề Thời lượng
(ngày)
Khai giảng Lịch học Hình thức học Ngôn ngữ
Phát Triển Năng Lực Quản Trị Cho Cấp Quản Lý – CDMM (Hà Nội)
Competency Development for Middle Managers (CDMM)

14 buổi/ 7 ngày (bao gồm 1 buổi Coaching)

20/10/2023

cách tuần các ngày Thứ 6, thứ 7

Tại Lớp

Tiếng Việt

Phát Triển Năng Lực Quản Trị Cho Cấp Quản Lý – CDMM (TP.HCM)
Competency Development for Middle Managers (CDMM)

14 buổi/ 7 ngày (bao gồm 1 buổi Coaching)

06/11/2023

Các tối Thứ 2,4,6

Tại Lớp

Tiếng Việt

Giám Đốc Nhân Sự Hiện Đại (CHRO)
Chief Human Resources Officer (CHRO)

15 Ngày
(30 Buổi)

20/11/2023

Thứ 2-4-6

Tại Lớp

Tiếng Việt

Thông Lệ Tốt Nhất Về Quản Trị Nhân Tài
Best practices of TALENT MANAGEMENT

4 Buổi

13/12/2023

Thứ 4 - 6

Trực Tuyến

Song Ngữ
(Anh - Việt)

Thúc Đẩy Sự Thay Đổi và Chuyển Đổi
Driving Change & Transformation

4 Buổi

Thông báo sau

Thứ 3-5

Trực Tuyến

Song Ngữ
(Anh - Việt)

Lập Kế Hoạch & Tổ Chức Thực Hiện Công Việc
Effective Planning & Organizing Skills

2 Ngày (4 Buổi)

Thông báo sau

Thứ 4 - 5

Tại Lớp

Tiếng Việt

Đào Tạo & Huấn Luyện Nhân Viên
Coaching & Mentoring Skills

2 Ngày (4 Buổi)

Thông báo sau

Thứ 3 - 5

Tại Lớp

Tiếng Việt

6 Chiếc Mũ Tư Duy Trong Điều Hành Cuộc Họp
Six Thinking Hats for Better Meetings

1 Ngày (2 Buổi)

Thông báo sau

Thứ 5

Tại Lớp

Tiếng Việt

Năng lực Lãnh đạo Cá nhân

Chuyên đề Thời lượng
(ngày)
Khai giảng Lịch học Hình thức học Ngôn ngữ
Giám Đốc Nhân Sự Hiện Đại (CHRO)
Chief Human Resources Officer (CHRO)

15 Ngày
(30 Buổi)

20/11/2023

Thứ 2-4-6

Tại Lớp

Tiếng Việt

Đàm Phán Thương Lượng Thành Công
Successful Negotiation Skills

2 Ngày (4 Buổi)

Thông báo sau

Thứ 4 - 5

Tại Lớp

Tiếng Việt

Nâng Cao Năng Lực Giải Quyết Vấn Đề & Ra Quyết Định
Problem Solving & Decision Making Skills

2 Ngày (4 Buổi)

Thông báo sau

Thứ 4 - 6

Tại Lớp

Tiếng Việt

Kỹ Năng Trình Bày Thuyết Phục
Persuasive Presentation Skills

2 Ngày (4 Buổi)

Thông báo sau

Thứ 4

Tại Lớp

Tiếng Việt

Giao Tiếp Hiệu Quả & Tạo Ảnh Hưởng Trong Công Việc
Effective Communication & Influence Skills

2 Ngày (4 Buổi)

Thông báo sau

Thứ 4 - 6

Tại Lớp

Tiếng Việt

Quản Lý Thời Gian Hiệu Quả
Time Management Skills

2 Buổi

Thông báo sau

Thứ 2 - 4

Tại Lớp

Tiếng Việt

Quản Trị Nguồn Nhân Lực

Chuyên đề Thời lượng
(ngày)
Khai giảng Lịch học Hình thức học Ngôn ngữ
Xây Dựng & Triển Khai Hệ Thống Thang Bảng Lương & Chính Sách Phúc Lợi
Buidling a Compensation & Benefits Management System

2 Ngày (4 Buổi)

Thông báo sau

Thứ 4 - 6

Tại Lớp

Tiếng Việt

Analytics In Human Resource Management
Phân Tích Dữ Liệu Trong Quản Trị Nhân Sự

2 tuần (2 ngày đào tạo, 2 tuần hỏi đáp cùng chuyên gia, 1 buổi Huấn luyện Nâng cao)

30/10/2023

Thứ 2 & Thứ 3

Blended Training

Tiếng Việt

Xây Dựng & Triển Khai Hệ Thống Quản Trị Hiệu Suất Công Việc
Buidling a Performance Management System

2 Ngày (4 Buổi)

Thông báo sau

Thứ 4 - 6

Tại Lớp

Tiếng Việt

Xây Dựng & Quản Trị Hệ Thống Tuyển Dụng
Buidling a Recruitment System

2 Ngày (4 Buổi)

Thông báo sau

Thứ 4 - 6

Tại Lớp

Tiếng Việt

Thiết Kế & Vận Hành Chiến Lược Nhân Sự Cho Doanh Nghiệp
Designing & Implement HR Strategy for Enterprises

2 Ngày (4 Buổi)

Thông báo sau

Thứ 3 - 5

Tại Lớp

Tiếng Việt

Ứng Dụng 8 Công Cụ Đánh Giá Nhân Tài
Application of 8 Talent Assessment Tools

2 Buổi

Thông báo sau

Thứ 6 - 7

Trực Tuyến

Song Ngữ
(Anh - Việt)

Xây Dựng & Triển Khai Hệ Thống Quản Lý Đào Tạo
Corporate Training Management

2 Ngày (4 Buổi)

Thông báo sau

Thứ 2-4-6

Tại Lớp

Tiếng Việt

Nổi bật

Chuyên đề Thời lượng
(ngày)
Khai giảng Lịch học Hình thức học Ngôn ngữ
Tiếng Anh Dành Cho Người Làm Quản Trị Nhân Sự
English for HR Professionals

8 Ngày
(16 Buổi)

26/09/2023

Thứ 3-5-7

Tại Lớp

Song Ngữ
(Anh - Việt)

Analytics In Human Resource Management
Phân Tích Dữ Liệu Trong Quản Trị Nhân Sự

2 tuần (2 ngày đào tạo, 2 tuần hỏi đáp cùng chuyên gia, 1 buổi Huấn luyện Nâng cao)

30/10/2023

Thứ 2 & Thứ 3

Blended Training

Tiếng Việt

Đàm Phán Thương Lượng Thành Công
Successful Negotiation Skills

2 Ngày (4 Buổi)

Thông báo sau

Thứ 4 - 5

Tại Lớp

Tiếng Việt

Quản trị Kinh Doanh & Tiếp Thị

Không có bài viết

Quản Trị Tài Chính

Không có bài viết

Khoá học nổi bật

Học Viện Quản Lý GEM cung cấp các khóa học với nội dung được biên soạn kỹ lưỡng .

contact@gemglobal.com.vn

www.gemglobal.com.vn