Lịch khai giảng tổng hợp

Nội dung các chương trình đào tạo được chúng tôi biên soạn kỹ lưỡng bởi tập thể Chuyên gia dày dạn kinh nghiệm trong lĩnh vực mà họ biên soạn. Một số chương trình được xây dựng với phần hỗ trợ chuyên môn từ các tổ chức đào tạo quốc tế. 

Các giảng viên đứng lớp là các Chuyên gia, quản lý cấp cao trong các tổ chức hàng đầu và có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy cho người đi làm. Để đảm bảo các chương trình đào tạo được chuyển tải khoa học và giàu tính thực hành, các giảng viên cũng tích cực ứng dụng phương pháp giảng dạy của GEM Global. 

Khóa Học Sắp Khai Giảng

Chuỗi Khóa Học Trực Tuyến Dành Cho Doanh Nghiệp Trong Giai Đoạn Biến Động

Chuyên đề Thời lượng
(ngày)
Khai giảng Lịch học Hình thức học Ngôn ngữ
Khung Chuẩn Mực Hiệu Quả Nhất Toàn Cầu Trong Tuyển Dụng Và Phát Triển Nhân Tài
Effective Framework for HR Leaders on Global Best Practices in Recruitments & Talent Development

2 Buổi

05/10/2021

Thứ 3 - 5

Trực Tuyến

Song Ngữ
(Anh - Việt)

Thông Lệ Toàn Cầu Hướng Đến Kết Quả Cao Nhất Trong Quản Trị Hiệu Suất Và Công Nhận Nhân Tài
Driving Results Through Global Best Practices on Performance Management and Reward & Recognitions for Talent

2 Buổi

12/10/2021

Thứ 3 - 5

Trực Tuyến

Song Ngữ
(Anh - Việt)

Nghệ Thuật Đàm Phán Trực Tuyến Trong Kinh Doanh
Effective Virtual Business Negotiation Skill

2 Buổi

Sắp khai giảng

Trực Tuyến

Tiếng Việt

5 Bước Quan Trọng Để Thúc Đẩy Sự Thay Đổi Trong Tổ Chức Hiệu Quả
5 Key Steps in Driving Effective Change in Organizations

2 Buổi

Sắp khai giảng

0

Trực Tuyến

Song Ngữ
(Anh - Việt)

Tạo Động Lực Làm Việc Cho Đội Ngũ Từ Xa
Motivate Remote Workforce

2 Buổi

Sắp khai giảng

Trực Tuyến

Tiếng Việt

4 Kỹ Năng Quản Lý Bản Thân Hiệu Quả Để Trở Thành Nhà Lãnh Đạo Xuất Sắc
4 Key Self-leadership Skill Areas That give Leaders a Personal Mastery

2 Buổi

Sắp khai giảng

Trực Tuyến

Song Ngữ
(Anh - Việt)

Kỹ Năng Quản Lý Đội Ngũ Từ Xa
Remote Team Management

1 Ngày (2 Buổi)

Sắp khai giảng

Trực Tuyến

Tiếng Việt

7 Đặc Điểm Để Xây Dựng Đội Ngũ Làm Việc Hiệu Suất Cao
7 Characteristics Used in Building Hi - Performing Teams

2 Buổi

Sắp khai giảng

Trực Tuyến

Song Ngữ
(Anh - Việt)

Chuỗi Khóa Học của TS. Alok - TV Hội đồng Cố vấn Harvard Business Review

Chuyên đề Thời lượng
(ngày)
Khai giảng Lịch học Hình thức học Ngôn ngữ
Khung Chuẩn Mực Hiệu Quả Nhất Toàn Cầu Trong Tuyển Dụng Và Phát Triển Nhân Tài
Effective Framework for HR Leaders on Global Best Practices in Recruitments & Talent Development

2 Buổi

05/10/2021

Thứ 3 - 5

Trực Tuyến

Song Ngữ
(Anh - Việt)

Thông Lệ Toàn Cầu Hướng Đến Kết Quả Cao Nhất Trong Quản Trị Hiệu Suất Và Công Nhận Nhân Tài
Driving Results Through Global Best Practices on Performance Management and Reward & Recognitions for Talent

2 Buổi

12/10/2021

Thứ 3 - 5

Trực Tuyến

Song Ngữ
(Anh - Việt)

5 Bước Quan Trọng Để Thúc Đẩy Sự Thay Đổi Trong Tổ Chức Hiệu Quả
5 Key Steps in Driving Effective Change in Organizations

2 Buổi

Sắp khai giảng

0

Trực Tuyến

Song Ngữ
(Anh - Việt)

Các Kỹ Năng Quản Trị Cốt Yếu
Essential Management skills

4 Buổi

17/08

Thứ 3 - 5

Trực Tuyến

Song Ngữ
(Anh - Việt)

Thiết Kế và Định Hình Văn Hoá Tổ Chức
Designing & Shaping Organisation Culture

4 Buổi

04/10

Thứ 2-4-6

Trực Tuyến

Song Ngữ
(Anh - Việt)

Xây Dựng Chiến Lược Kinh Doanh Bài Bản
Constructing business Strategy

4 Buổi

05/11

Thứ 2-4-6

Trực Tuyến

Song Ngữ
(Anh - Việt)

Thúc Đẩy Sự Thay Đổi và Chuyển Đổi
Driving Change & Transformation

4 Buổi

17/12

Thứ 2-4-6

Trực Tuyến

Song Ngữ
(Anh - Việt)

4 Kỹ Năng Quản Lý Bản Thân Hiệu Quả Để Trở Thành Nhà Lãnh Đạo Xuất Sắc
4 Key Self-leadership Skill Areas That give Leaders a Personal Mastery

2 Buổi

Sắp khai giảng

Trực Tuyến

Song Ngữ
(Anh - Việt)

7 Đặc Điểm Để Xây Dựng Đội Ngũ Làm Việc Hiệu Suất Cao
7 Characteristics Used in Building Hi - Performing Teams

2 Buổi

Sắp khai giảng

Trực Tuyến

Song Ngữ
(Anh - Việt)

Thực Thi Chiến Lược Thành Công & Xây Dựng Quy Trình Vận Hành Hiệu Quả
Successful strategy IMPLEMENTATION & Building operational PERFORMANCE process

4 Buổi

Sắp Khai Giảng

Thứ 3-5

Trực Tuyến

Song Ngữ
(Anh - Việt)

Năng lực Lãnh đạo Tổ chức

Chuyên đề Thời lượng
(ngày)
Khai giảng Lịch học Hình thức học Ngôn ngữ
5 Bước Quan Trọng Để Thúc Đẩy Sự Thay Đổi Trong Tổ Chức Hiệu Quả
5 Key Steps in Driving Effective Change in Organizations

2 Buổi

Sắp khai giảng

0

Trực Tuyến

Song Ngữ
(Anh - Việt)

Tư Duy Đột Phá
Thinking Out of the Box

1 Ngày

17/08

Thứ 3

Tại Lớp

Tiếng Việt

Thiết Kế và Định Hình Văn Hoá Tổ Chức
Designing & Shaping Organisation Culture

4 Buổi

04/10

Thứ 2-4-6

Trực Tuyến

Song Ngữ
(Anh - Việt)

Xây Dựng Chiến Lược Kinh Doanh Bài Bản
Constructing business Strategy

4 Buổi

05/11

Thứ 2-4-6

Trực Tuyến

Song Ngữ
(Anh - Việt)

Thực Thi Chiến Lược Thành Công & Xây Dựng Quy Trình Vận Hành Hiệu Quả
Successful strategy IMPLEMENTATION & Building operational PERFORMANCE process

4 Buổi

Sắp Khai Giảng

Thứ 3-5

Trực Tuyến

Song Ngữ
(Anh - Việt)

Làm Chủ Những Nguyên Tắc Cốt Lõi Của Quản Trị & Doanh Nghiệp
Mastering Core Business & Management Fundamentals

4 Buổi

Sắp Khai Giảng

Thứ 3-5

Trực Tuyến

Song Ngữ
(Anh - Việt)

Quản Trị Sự Thay Đổi
Change Management

2 Ngày (4 Buổi)

Sắp Khai Giảng

Thứ 2-4-6

Tại Lớp

Tiếng Việt

Trao Quyền Và Ủy Thác Công Việc
Effective Empowerment & Delegation Skill

2 Ngày (4 Buổi)

Sắp Khai Giảng

Thứ 2-4-6

Tại Lớp

Tiếng Việt

Tư Duy Chiến Lược
Strategic Thinking

2 Ngày (4 Buổi)

Sắp Khai Giảng

Thứ 3-5

Tại Lớp

Tiếng Việt

Làm Chủ Hành Vi Lãnh Đạo Tạo Ảnh Hưởng
Impactful Leadership Behaviours

4 Buổi

Sắp khai giảng

Thứ 3-5

Trực Tuyến

Song Ngữ
(Anh - Việt)

Năng lực Lãnh đạo Đội nhóm

Chuyên đề Thời lượng
(ngày)
Khai giảng Lịch học Hình thức học Ngôn ngữ
Đào Tạo & Huấn Luyện Nhân Viên
Coaching & Mentoring Skills

2 Ngày (4 Buổi)

17/06

Thứ 5 - 6

Tại Lớp

Tiếng Việt

Các Kỹ Năng Quản Trị Cốt Yếu
Essential Management skills

4 Buổi

17/08

Thứ 3 - 5

Trực Tuyến

Song Ngữ
(Anh - Việt)

Thúc Đẩy Sự Thay Đổi và Chuyển Đổi
Driving Change & Transformation

4 Buổi

17/12

Thứ 2-4-6

Trực Tuyến

Song Ngữ
(Anh - Việt)

Tạo Động Lực Làm Việc Cho Đội Ngũ Từ Xa
Motivate Remote Workforce

2 Buổi

Sắp khai giảng

Trực Tuyến

Tiếng Việt

Kỹ Năng Quản Lý Đội Ngũ Từ Xa
Remote Team Management

1 Ngày (2 Buổi)

Sắp khai giảng

Trực Tuyến

Tiếng Việt

7 Đặc Điểm Để Xây Dựng Đội Ngũ Làm Việc Hiệu Suất Cao
7 Characteristics Used in Building Hi - Performing Teams

2 Buổi

Sắp khai giảng

Trực Tuyến

Song Ngữ
(Anh - Việt)

Xây Dựng Đội Ngũ Xuất Sắc
Building high performing TEAMS

4 Buổi

Sắp Khai Giảng

Thứ 2-4-6

Trực Tuyến

Song Ngữ
(Anh - Việt)

Giám Sát Đội Ngũ
Group supervision skills

1 Ngày (2 Buổi)

Sắp Khai Giảng

Thứ 2-4-6

Tại Lớp

Tiếng Việt

Nghệ Thuật Giao Tiếp Trong Quản Lý Đội Ngũ
Highly Effective Communication In Team Management

2 Ngày (4 Buổi)

Sắp khai giảng

Thứ 4 - 5

Tại Lớp

Tiếng Việt

6 Chiếc Mũ Tư Duy Trong Điều Hành Cuộc Họp
Six Thinking Hats for Better Meetings

1 Ngày (2 Buổi)

Sắp khai giảng

Thứ 4

Tại Lớp

Tiếng Việt

Năng lực Lãnh đạo Cá nhân

Chuyên đề Thời lượng
(ngày)
Khai giảng Lịch học Hình thức học Ngôn ngữ
Đàm Phán Thương Lượng Thành Công
Successful Negotiation Skills

2 Ngày (4 Buổi)

15/06

Thứ 3 - 4

Tại Lớp

Tiếng Việt

Nghệ Thuật Kể Chuyện Và Truyền Cảm Hứng Bằng Số Liệu
Data Storytelling

1 Ngày

19/06

Thứ 7

Tại Lớp

Tiếng Việt

Giao Tiếp Hiệu Quả & Tạo Ảnh Hưởng Trong Công Việc
Effective Communication & Influence Skills

2 Ngày (4 Buổi)

03/08

Thứ 3 - 4

Tại Lớp

Tiếng Việt

4 Kỹ Năng Quản Lý Bản Thân Hiệu Quả Để Trở Thành Nhà Lãnh Đạo Xuất Sắc
4 Key Self-leadership Skill Areas That give Leaders a Personal Mastery

2 Buổi

Sắp khai giảng

Trực Tuyến

Song Ngữ
(Anh - Việt)

Nghệ Thuật Truyền Cảm Hứng Và Tạo Động Lực
Inspirational & Motivational Leadership

2 Ngày (4 Buổi)

Sắp Khai Giảng

Thứ 2-4-6

Tại Lớp

Tiếng Việt

Quản Lý Thời Gian Hiệu Quả
Time Management Skills

1 Ngày (2 Buổi)

Sắp Khai Giảng

Thứ 3

Tại Lớp

Tiếng Việt

Kỹ Năng Trình Bày Thuyết Phục
Persuasive Presentation Skills

2 Ngày (4 Buổi)

Sắp Khai Giảng

Thứ 3 - 4

Tại Lớp

Tiếng Việt

Quản Trị Nguồn Nhân Lực

Chuyên đề Thời lượng
(ngày)
Khai giảng Lịch học Hình thức học Ngôn ngữ
Khung Chuẩn Mực Hiệu Quả Nhất Toàn Cầu Trong Tuyển Dụng Và Phát Triển Nhân Tài
Effective Framework for HR Leaders on Global Best Practices in Recruitments & Talent Development

2 Buổi

05/10/2021

Thứ 3 - 5

Trực Tuyến

Song Ngữ
(Anh - Việt)

Thông Lệ Toàn Cầu Hướng Đến Kết Quả Cao Nhất Trong Quản Trị Hiệu Suất Và Công Nhận Nhân Tài
Driving Results Through Global Best Practices on Performance Management and Reward & Recognitions for Talent

2 Buổi

12/10/2021

Thứ 3 - 5

Trực Tuyến

Song Ngữ
(Anh - Việt)

Thiết Kế & Vận Hành Chiến Lược Nhân Sự Cho Doanh Nghiệp
Designing & Implement HR Strategy for Enterprises

2 Ngày (4 Buổi)

Sắp khai giảng

Thứ 2-4-6

Tại Lớp

Tiếng Việt

Xây Dựng & Quản Trị Hệ Thống Tuyển Dụng
Buidling a Recruitment System

2 Ngày (4 Buổi)

04/08

Thứ 2-4-6

Tại Lớp

Tiếng Việt

Bốn Thực Hành Tốt Nhất Về Quản Trị Tài Năng Trong Các Tổ Chức Xuất Sắc
4 Best practices of TALENT MANAGEMENT in winning organisations

4 Buổi

01/07

Sắp khai giảng

Trực Tuyến

Song Ngữ
(Anh - Việt)

Xây Dựng & Triển Khai Hệ Thống Thang Bảng Lương & Chính Sách Phúc Lợi
Buidling a Compensation & Benefits Management System

2 Ngày (4 Buổi)

16/08

Thứ 2-4-6

Tại Lớp

Tiếng Việt

Xây Dựng & Triển Khai Hệ Thống Quản Lý Đào Tạo
Corporate Training Management

2 Ngày (4 Buổi)

06/09

Thứ 2-4-6

Tại Lớp

Tiếng Việt

Phỏng Vấn Tuyển Dụng Hiệu Quả Cho Cấp Quản Lý
(Effective Interview Skills for Managers)

2 Ngày (4 Buổi)

Sắp Khai Giảng

Thứ 3-5

Tại Lớp

Tiếng Việt

Quản trị Kinh Doanh & Tiếp Thị

Chuyên đề Thời lượng
(ngày)
Khai giảng Lịch học Hình thức học Ngôn ngữ
Nghệ Thuật Đàm Phán Trực Tuyến Trong Kinh Doanh
Effective Virtual Business Negotiation Skill

2 Buổi

Sắp khai giảng

Trực Tuyến

Tiếng Việt

Bán Hàng Chuyên Nghiệp
Professional Selling Skills

2 Ngày (4 Buổi)

22/06

Thứ 3-4

Tại Lớp

Tiếng Việt

Lập Kế Hoạch Bán Hàng Và Kiểm Soát Thực Thi Hiệu Quả
Effective Sales Planning & Execution

2 Ngày (4 Buổi)

Sắp Khai Giảng

Thứ 2-4-6

Tại Lớp

Tiếng Việt

Quản Trị Tài Chính

Chuyên đề Thời lượng
(ngày)
Khai giảng Lịch học Hình thức học Ngôn ngữ
Tài Chính Dành Cho Lãnh Đạo
FINANCE for non-FINANCE professionals

2 Ngày (4 Buổi)

10/08

Thứ 3-4

Tại Lớp

Tiếng Việt

Giám Đốc Tài Chính (CFO)
Chief Financial Officer (CFO)

15 Ngày
(30 Buổi)

17/11

Thứ 2-4-6

Tại Lớp

Tiếng Việt

Khoá học nổi bật

Học Viện Quản Lý GEM cung cấp các khóa học với nội dung được biên soạn kỹ lưỡng .

Lịch khai giảng tổng hợp

Nghệ Thuật Đàm Phán Trực Tuyến Trong Kinh Doanh
2.500.000 ₫
2.300.000 ₫
Tạo Động Lực Làm Việc Cho Đội Ngũ Từ Xa
2.500.000 ₫
2.300.000 ₫
4 Kỹ Năng Quản Lý Bản Thân Hiệu Quả Để Trở Thành Nhà Lãnh Đạo Xuất Sắc
3.800.000 ₫
3.600.000 ₫