GEM Global - Đối tác đào tạo tin cậy của các doanh nghiệp
Là một thành viên của tổ chức đào tạo Smart Train, Học Viện Quản Lý GEM (GEM Global) là đối tác đào tạo tin cậy về Quản lý và Lãnh đạo của các Doanh nghiệp tại Việt Nam.
Tìm hiểu thêm về GEM Global
Previous slide
Next slide
Trang chủ » Triển Khai Mô đun V- Khóa Học Public “Phát Triển Năng Lực Quản Trị Cho Quản Lý Cấp Trung – CDMM”

Triển Khai Mô đun V- Khóa Học Public “Phát Triển Năng Lực Quản Trị Cho Quản Lý Cấp Trung – CDMM”

Ngày 23& 30/09/2023 vừa qua, Học Viện Quản Lý GEM (GEM Global) tiếp tục triển khai mô đun V Khóa học Public “Phát Triển Năng Lực Quản Trị Cho Quản Lý Cấp Trung” (Competencies Development For Middle Managers – CDMM) tại TP. HCM.

Thông tin chương trình

💟Học viên của khóa học là 27 Anh chị Trưởng/Phó bộ phận, phòng ban chức năng, Quản lý cấp trung đến từ nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn tại Việt Nam.

Phát Triển Năng Lực Quản Trị Cho Quản Lý Cấp Trung – CDMM là chương trình đào tạo do đội ngũ chuyên gia Phát triển nguồn nhân lực tại GEM Global phối hợp cùng các chuyên gia hàng đầu thiết kế dựa trên khung năng lực chuẩn cho vị trí Quản lý cấp trung của GEM Global. Bao gồm 7 mô đun chính:

 • Phần 1: Phát triển năng lực lãnh đạo
 • Phần 2: Năng lực hoạch định chiến lược bộ phận
 • Phần 3: Thực thi chiến lược hiệu quả bằng việc xây dựng đội ngũ mạnh
 • Phần 4: Năng lực tổ chức vận hành bộ phận
 • Phần 5: Năng lực quản lý đội ngũ nhân sự
 • Phần 6: Phát triển bản thân trong thời kỳ mới
 • Phần 7: Tái củng cố và hướng dẫn thực hành ứng dụng sau đào tạo

Lợi ích sau đào tạo

Trong ngày 30/09, GEM Global đã tiếp tục triển khai Mô đun V: Năng lực quản lý đội ngũ nhân sự. Nội dung đào tạo Mô đun V đề cập tới nhiều kiến thức, case study giá trị cùng các hoạt động thảo luận nhóm và thực hành sáng tạo, giúp cho học viên:

 • Biết cách Quản lý và giữ chân nhân tài bằng tạo ảnh hưởng và phân bổ công việc.
 • Học cách phân bổ và tổ chức công việc.
 • Biết các phương pháp giao việc, giao việc theo SMART Goal, thực hiện công việc 5W1H.
 • Hiểu về ủy quyền và các cấp độ ủy quyền.
 • Ứng dụng các phong cách lãnh đạo trong giao việc và ủy quyền (như lãnh đạo độc đoán, lãnh đạo quan liệu, lãnh đạo tự do, lãnh đạo dân chủ, lãnh đạo theo tình huống).
 • Biết cách Quản lý và giữ chân nhân tài bằng đánh giá hiệu suất làm việc.
 • Hiểu và học cách quản lý hiệu suất làm việc bằng hệ thống, mô hình đánh giá nhân sự, quy trình và tiêu chí đánh giá nhân sự.
 • Hiểu về huấn luyện, phản hồi và tư vấn trong đánh giá nhân sự.
 •  Biết các phương pháp đánh giá nhân sự và nhận biết thang điểm, các lỗi trong chấm điểm đánh giá.
 • Hiểu và ứng dụng các biểu mẫu Kế hoạch cải thiện kết quả công việc PIP).

Dưới đây là một số hình ảnh đẹp về Mô đun V: Năng lực quản lý đội ngũ nhân sự thuộc chương trình đào tạo “Phát Triển Năng Lực Quản Trị Cho Quản Lý Cấp Trung” – CDMM, diễn ra vào ngày 23& 30/09/2023 vừa qua do đội ngũ GEM Global ghi nhận.

Chương trình thuộc bản quyền của Học viện Quản lý GEM (GEM Global)

Đăng ký tham dự

  Thông tin học viên  Thông tin doanh nghiệp xuất hoá đơn  • Phí ưu đãi được áp dụng khi Học viên chuyển phí trước ngày khai giảng ít nhất 07 ngày.Ngoài ưu đãi chuyển phí sớm, nếu Quý vị đăng ký theo nhóm sẽ được hưởng thêm “ưu đãi đăng ký nhóm” theo chính sách của GEM Global.

  • Học viên sẽ không được hoàn phí sau khi đã đóng phí tham dự. Tuy nhiên, nếu Học viên muốn dời khóa, vui lòng liên hệ bộ phận Tu Vấn Đào Tạo trước ngày khai giảng ít nhất 3 ngày để được hỗ trợ.

  • Học viên vui lòng sắp xếp dự học đầy đủ các buổi học trong các khóa học. GEM Global chỉ có chính sách học bù cho các chương trình trung hạn với thời lượng trên 14 buổi.

  • Đề cao tính ứng dụng và những chia sẻ thực tiễn cho người học.

  • Học viên sẽ chỉ được cấp “Chứng chỉ Khóa học” hay “Chứng nhận Tham dự“ nếu tham dự hơn 70% tổng số buổi học tại lớp của khóa học đó (nếu vắng trên 30% tổng số buổi học tại lớp thì sẽ không được cấp “Chứng chỉ” hay “Chứng nhận”).

  Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, chúng tôi sẽ rất hân hạnh nếu Quý vị có thể chia sẻ cho chúng tôi Quý vị biết GEM Global qua kênh thông tin nào: