GEM Global - Đối tác đào tạo tin cậy của các doanh nghiệp
Là một thành viên của tổ chức đào tạo Smart Train, Học Viện Quản Lý GEM (GEM Global) là đối tác đào tạo tin cậy về Quản lý và Lãnh đạo của các Doanh nghiệp tại Việt Nam.
Tìm hiểu thêm về GEM Global
Previous slide
Next slide
Trang chủ » Khóa học “Total Rewards Overview” – Nghi Sơn Refinery & Petrochemical LLC

Khóa học “Total Rewards Overview” – Nghi Sơn Refinery & Petrochemical LLC

Bài toán về hệ thống Lương thưởng – Phúc lợi chưa bao giờ ngừng thử thách đội ngũ Nhân Sự phải luôn tìm tòi, đổi mới để làm nền tảng giữ chân Nhân Tài bền vững cho tổ chức. Với nguồn nhân lực đa dạng, trình độ chuyên môn cao, bộ phận Nhân Sự tại công ty Lọc Hóa Dầu Nghi Sơn càng mong muốn giải quyết bài toán này một cách mạnh mẽ hơn nữa và sự nhiệt huyết này đã được thể hiện xuyên suốt khóa học “Total Rewards Overview” trong 3 ngày 12, 13 & 19/11/2021.

Học viên đã cùng nhau thảo luận để đi từ các kỹ thuật phân tích công việc chuyên sâu dựa trên dữ liệu, cho đến định hình chiến lược và thiết kế hệ thống chi trả một cách khoa học, đồng thời định hình các chương trình Khen thưởng & Ghi nhận thành tích cho phù hợp với văn hóa doanh nghiệp. Chương trình đã mang đến những mô hình Total Rewards hiện đại và được chứng minh tính hiệu quả từ các tập đoàn tư vấn hàng đầu thế giới như Mercer, Towers Watson… kết hợp cùng với những kinh nghiệm thực chiến từ Giảng viên, từ đó tạo nên những ý tưởng ứng dụng thực tế tuyệt vời cho các nhóm.

Đăng ký tham dự

  Thông tin học viên  Thông tin doanh nghiệp xuất hoá đơn  • Phí ưu đãi được áp dụng khi Học viên chuyển phí trước ngày khai giảng ít nhất 07 ngày.Ngoài ưu đãi chuyển phí sớm, nếu Quý vị đăng ký theo nhóm sẽ được hưởng thêm “ưu đãi đăng ký nhóm” theo chính sách của GEM Global.

  • Học viên sẽ không được hoàn phí sau khi đã đóng phí tham dự. Tuy nhiên, nếu Học viên muốn dời khóa, vui lòng liên hệ bộ phận Tu Vấn Đào Tạo trước ngày khai giảng ít nhất 3 ngày để được hỗ trợ.

  • Học viên vui lòng sắp xếp dự học đầy đủ các buổi học trong các khóa học. GEM Global chỉ có chính sách học bù cho các chương trình trung hạn với thời lượng trên 14 buổi.

  • Đề cao tính ứng dụng và những chia sẻ thực tiễn cho người học.

  • Học viên sẽ chỉ được cấp “Chứng chỉ Khóa học” hay “Chứng nhận Tham dự“ nếu tham dự hơn 70% tổng số buổi học tại lớp của khóa học đó (nếu vắng trên 30% tổng số buổi học tại lớp thì sẽ không được cấp “Chứng chỉ” hay “Chứng nhận”).

  Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, chúng tôi sẽ rất hân hạnh nếu Quý vị có thể chia sẻ cho chúng tôi Quý vị biết GEM Global qua kênh thông tin nào: