9 Bước Để Lập Kế Hoạch Chiến Lược Cấp Chức Năng Thành Công

Chỉ 29% các nhà chiến lược trong tổ chức khẳng định rằng tổ chức của họ thay đổi kế hoạch chiến lược cấp chức năng đủ nhanh để thích nghi linh hoạt và đối phó với những thay đổi, gián đoạn hiện nay. Bài viết dưới đây GEM Global sẽ cùng bạn tìm hiểu 9 […]

Vượt Qua Thách Thức Của Điểm Nghẽn Nguồn Nhân Lực: Năng Suất và Chất Lượng Lao Động Trẻ

Theo Diễn Đàn Doanh Nghiệp, Tỷ lệ lao động trẻ qua đào tạo có bằng cấp chưa cao, thiếu kỹ năng để làm chủ kinh tế số… dẫn tới việc vượt qua thách thức điểm nghẽn nguồn nhân lực – nâng cao năng suất và chất lượng lao động gặp nhiều khó khăn. Thách Thức […]

Làm Thế Nào Để Truyền Đạt Một Quyết Định Khó Khăn Cho Đội Ngũ Của Bạn?

Ở cương vị là nhà lãnh đạo và quản lý một tổ chức, sẽ có những tình huống khiến bạn phải truyền đạt những quyết định khó khăn. Quyết định này có thể sẽ ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến cả đội ngũ của bạn, và đương nhiên khi đến thời khắc cần […]

7 Sai Lầm Phổ Biến Khi Phân Tích Số Lượng Nhân Sự Mà HR Nên Tránh

Bộ phận nhân sự trong một công ty thường được yêu cầu xác định xem tổ chức có đủ số lượng nhân sự để thực hiện mục tiêu của doanh nghiệp hay không. Việc lập kế hoạch và phân tích số lượng nhân viên giúp các chuyên gia nhân sự đánh giá được nhu cầu […]

Cách Sử Dụng Trực Quan Hóa Dữ Liệu Nhân Sự Để Kể Câu Chuyện Tạo Ảnh Hưởng

Trực quan hóa dữ liệu giúp người làm HR giúp trình bày và truyền đạt thông tin tới các bên liên quan một cách hiệu quả. Trong thế giới ngày nay, các doanh nghiệp khó có thể thành công và phát triển bền vững nếu không sử dụng dữ liệu. Trong bài viết này, GEM […]

+21 Nguồn Dữ Liệu Nhân Sự Quan Trọng Dành Cho Phân Tích Nhân Sự

“Các Nguồn dữ liệu nhân sự quan trọng nào thường sử dụng trong phân tích nhân sự? – Đây là một câu hỏi lớn của nhiều nhà Nhân sự đặt ra với chúng tôi.  Tại bài viết này, GEM Global sẽ liệt kê một số nguồn dữ liệu nhân sự quan trọng và phổ biến […]

contact@gemglobal.com.vn

www.gemglobal.com.vn