Huấn luyện
doanh nghiệp là gì?

Huấn luyện
doanh nghiệp là gì?

Ngày nay, các doanh nghiệp quan tâm đến việc làm thế nào để phát triển kinh doanh và đội ngũ lãnh đạo bằng chính những mục tiêu, kế hoạch thực tế của doanh nghiệp, thay vì chỉ tổ chức đào tạo kỹ năng đơn thuần để phát triển năng lực như trước đây. Do đó, dịch vụ huấn luyện doanh nghiệp ngày càng trở nên phổ biến hơn.

Huấn luyện doanh nghiệp được thực hiện dựa trên mục tiêu do chính người được huấn luyện (Coachee) đặt ra. Huấn luyện viên (Coach) đóng vai trò lắng nghe và phản hồi để người được huấn luyện tự nhìn nhận đúng bản chất vấn đề họ đang đối mặt, đồng thời truyền động lực cho họ lập kế hoạch, hành động trong thực tế để đạt được mục tiêu. Trong quá trình này, người được huấn luyện sẽ tự tư duy đề ra giải pháp và chủ động thực thi mà không bị áp đặt bởi bất kỳ quan điểm cá nhân nào từ Huấn luyện viên, do đó, tiềm năng của bản thân họ được khai phá và nhanh chóng phát triển lên tầm cao mới.

GEM Global cung cấp các loại hình huấn luyện doanh nghiệp nào?

Dịch vụ huấn luyện của GEM Global sẽ hỗ trợ cho các cá nhân và tập thể trong doanh nghiệp thông qua các hình thức sau:

1
Huấn luyện cá nhân
(Personal coaching)

Dịch vụ huấn luyện 1-1 cho khách hàng cá nhân mong muốn phát triển năng lực tư duy, giải quyết vấn đề riêng biệt.

2
Huấn luyện doanh nghiệp
(Business coaching và Executive coaching)

Dịch vụ huấn luyện 1-1 hoặc theo nhóm, dành riêng cho các lãnh đạo doanh nghiệp mong muốn giải quyết vấn đề để doanh nghiệp đạt được các mục tiêu trong kinh doanh hoặc quản trị, đồng thời phát triển được những năng lực lãnh đạo chuyên nghiệp

3
Huấn luyện nhóm
(Group coaching)

Dịch vụ huấn luyện theo nhóm cho các phòng ban, bộ phận nhằm đạt được các mục tiêu trong kinh doanh.

Vì sao chọn GEM Global để huấn luyện đội ngũ?

Vì sao chọn GEM Global để huấn luyện đội ngũ?

Đội ngũ chuyên gia Huấn luyện từ GEM Global không chỉ là giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực Huấn luyện chuyên nghiệp mà còn là những nhân sự cấp cao trong các tổ chức uy tín. Do đó, các Huấn luyện viên thấu hiểu sâu sắc những tình huống Khách hàng gặp phải, đồng thời dễ dàng truyền lửa nhiệt huyết để Khách hàng luôn tiến về phía trước, nắm bắt thành công.

Bên cạch đó, GEM Global luôn nỗ lực cung cấp hệ thống giải pháp phát triển năng lực toàn vẹn nhất cho Khách hàng. Trong suốt quá trình huấn luyện, chúng tôi có khả năng đáp ứng các yêu cầu từ Khách hàng nhằm hỗ trợ đạt được mục tiêu.

Quy trình huấn luyện của GEM Global

01

Thống nhất mục tiêu

Coach và Coachee trao đổi về những mục tiêu mà Coachee mong muốn đạt được trong tương lai
02

Phân tích vấn đề

Coach sử dụng kỹ thuật huấn luyện để Coachee nhìn nhận vấn đề đúng bản chất, thấu hiểu những cơ hội cũng như những rào cản, khó khăn.
03

Lập kế hoạch hành động

Coachee lên kế hoạch rèn luyện hoặc thực hiện giải pháp hướng đến mục tiêu đã đặt ra.
04

Đánh giá kết quả và điều chỉnh hành động

Coach và Coachee đo lường kết quả đạt được so với mục tiêu và tiếp tục quy trình Huấn luyện để điều chỉnh kế hoạch hành động phù hợp hơn nữa.

    Đăng ký gặp chuyên gia tư vấn

    Thông tin người liên hệ


    Yêu cầu đào tạo của doanh nghiệp

    contact@gemglobal.com.vn

    www.gemglobal.com.vn