GEM Global - Trusted training partner of businesses
As a member of Smart Train training organization, GEM Institute of Management (GEM Global) is a reliable training partner in Management and Leadership of Enterprises in Vietnam.
Tìm hiểu thêm về GEM Global
Previous slide
Next slide

Who are we?

Over a decade of contact with tens of thousands of Managers and Leaders, as well as thousands of corporate customers in Vietnam. We deeply understand the characteristics of Vietnamese learners as well as the local culture.

We also approach and work with many of the world’s leading training organizations as well as experts and good lecturers in the world and in the region. We are deeply aware of how to provide our clients with superior quality training.

GEM Institute of Management (GEM Global), a member of Smart Train Training Organization, a prestigious and leading organization in training international certificates in Finance – Accounting – Auditing in Vietnam.

We are focusing on training six key competencies

GEM Global is capable of providing a wide range of Training, Coaching and Consulting solutions for Enterprises in Vietnam. 

Our Mission

Our mission is to contribute to the creation of the next generation of Global, Future-Ready – For the Future Managers and Leaders in Vietnam by becoming a trusted partner of Businesses and individuals through providing providing quality training, consulting, and practical solutions. 

GEM Global has been constantly developing new training solutions, researching the most effective training methods for Vietnamese learners through training research activities and cooperation activities with organizations. leading training institution in the world. These international organizations are: aAdvantage Consulting, IMA, Wolters Kluwer

Đăng ký tham dự

  Thông tin học viên  Thông tin doanh nghiệp xuất hoá đơn  • Phí ưu đãi được áp dụng khi Học viên chuyển phí trước ngày khai giảng ít nhất 07 ngày.Ngoài ưu đãi chuyển phí sớm, nếu Quý vị đăng ký theo nhóm sẽ được hưởng thêm “ưu đãi đăng ký nhóm” theo chính sách của GEM Global.

  • Học viên sẽ không được hoàn phí sau khi đã đóng phí tham dự. Tuy nhiên, nếu Học viên muốn dời khóa, vui lòng liên hệ bộ phận Tu Vấn Đào Tạo trước ngày khai giảng ít nhất 3 ngày để được hỗ trợ.

  • Học viên vui lòng sắp xếp dự học đầy đủ các buổi học trong các khóa học. GEM Global chỉ có chính sách học bù cho các chương trình trung hạn với thời lượng trên 14 buổi.

  • Select training content that focuses on the core issue of the Enterprise.

  • Học viên sẽ chỉ được cấp “Chứng chỉ Khóa học” hay “Chứng nhận Tham dự“ nếu tham dự hơn 70% tổng số buổi học tại lớp của khóa học đó (nếu vắng trên 30% tổng số buổi học tại lớp thì sẽ không được cấp “Chứng chỉ” hay “Chứng nhận”).

  Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, chúng tôi sẽ rất hân hạnh nếu Quý vị có thể chia sẻ cho chúng tôi Quý vị biết GEM Global qua kênh thông tin nào: