Video nổi bật

Ngày: 18/10/2022
SỰ KIỆN RA MẮT KHÓA HỌC PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC QUẢN TRỊ DÀNH CHO QUẢN LÝ CẤP TRUNG - CDMM

Ngày 12/10/2022, Học viện Quản lý GEM Global đã tổ chức Sự kiện Ra mắt KHÓA HỌC QUẢN LÝ CẤP TRUNG - COMPETENCIES DEVELOPMENT FOR MIDDLE MANAGERS (CDMM) với sự tham gia của các anh chị Ban Lãnh đạo, Giám đốc Nhân sự, Trưởng phòng L&D, Quản lý cấp cao đến từ các công ty lớn trong và ngoài nước...

Các video khác bạn có thể quan tâm

contact@gemglobal.com.vn

www.gemglobal.com.vn