Video nổi bật

Ngày: 30/06/2021
Hội thảo trực tuyến: "Quản Trị Doanh Nghiệp Vững Vàng Trong Thời Kỳ Biến Động"

Hội thảo đã thu hút hơn 250 anh chị lãnh đạo và quản lý tham gia đến từ gần 200 doanh nghiệp hàng đầu và SMEs. Rất nhiều câu hỏi được gửi về cho Tiến sĩ Alok và GEM Global trước, trong và sau Hội thảo.

Hội thảo đã bàn về những giai đoạn và chiến lược cụ thể để các nhà lãnh đạo có thể điều hành tổ chức, doanh nghiệp của mình vượt qua thời kỳ biến động, nhất là trong bối cảnh như hiện nay

Các video khác bạn có thể quan tâm