Tiếng Anh Dành Cho Người Làm Quản Trị Nhân Sự

(English for HR Professionals)

Tiếng Anh Dành Cho Người Làm Quản Trị Nhân Sự

(English for HR Professionals)

Khai giảng
26/09/2023
Lịch học
Thứ 3-5-7
Giờ học
18h00 - 21h
Thời lượng
8 Ngày
(16 Buổi)
Phí tham dự
8.600.000 ₫
Phí ưu đãi *
7.700.000 ₫
Ngôn ngữ
Song Ngữ
(Anh - Việt)
Hình thức học
Tại Lớp

(*) Phí ưu đãi áp dụng khi đóng học phí trước ngày khai giảng 10 ngày

Đăng kí
Cho doanh nghiệp

Nhận may đo
miễn phí khoá học này
cho doanh nghiệp

contact@gemglobal.com.vn

www.gemglobal.com.vn