Thông tin liên hệ
  • HỌC VIỆN QUẢN LÝ GEM - GEM GLOBAL
    Tầng 10, 180-182 Lý Chính Thắng, Q.3, TP.HCM
  • 0909964688
  • contact@gemglobal.edu.vn
  • www.gemglobal.edu.vn
Liên hệ với chúng tôi