Giữ chân nhân tài bằng xây dựng văn hóa doanh nghiệp phát triển cao

Các CEO lo lắng về việc mất nhân tài. Cuộc khảo sát C-Suite Challenge 2019 của Hội đồng Hội nghị cho thấy thu hút và giữ chân nhân tài là mối quan tâm lớn nhất đối với các CEO trên toàn thế giới. Nghiên cứu của Gallup cho thấy hy vọng về cơ hội phát triển nghề nghiệp là “lý do số 1 để mọi người thay đổi công việc ngày nay”.

Nghiên cứu của chúng tôi cũng cho thấy rằng một trong những phương tiện hiệu quả nhất để giữ nhân tài là phát triển họ_những nhân viên tài năng nhất của bạn đồng thời sẽ là người rời đi nhanh nhất, đó là xây dựng một nền tảng văn hóa doanh nghiệp. Trên thực tế, chúng tôi đã tìm thấy các công ty có nền văn hóa phát triển cao thường có chung bốn đặc điểm:

1. Văn hóa phát triển cao thường do CEO và hội đồng quản trị khởi xướng.

Văn hóa phụ thuộc vào mục đích hoạt động mà giám đốc điều hành khởi xướng. Sự phát triển là một cấu trúc hỗ trợ cho mục đích đó, do đó cần nhận được sự quan tâm và tài trợ bền vững từ các nhà lãnh đạo, cũng như sự cam kết từ nhân viên.

2. Văn hóa phát triển cao sẽ định hướng các nhà quản lý về những cách quản lý mới.

Đội ngũ tuyệt vời được xây dựng bởi các nhà quản lý tuyệt vời. Các nhà quản lý giỏi nhất đã học được rằng phương pháp hiệu quả nhất để quản lý và phát triển các cá nhân là thu hút nhân viên tham gia, chứ không phải là chỉ huy và kiểm soát họ.

3. Văn hóa phát triển cao sẽ tạo môi trường giao tiếp toàn công ty.

Nghiên cứu của Gallup cho thấy các CHRO đặc biệt đào tạo cho các nhà quản lý cách phát triển các thế mạnh của nhân viên phù hợp với mục tiêu phát triển của công ty. Trên thực tế, họ đã tạo ra những “cộng đồng những người vô địch” để nhân viên duy trì sự giao tiếp, thu thập các bài học thực tiễn tốt nhất và tư duy về sự phát triển của bản thân.

4. Văn hóa phát triển cao giữ cho các nhà quản lý có trách nhiệm.

Các công ty gắn kết cao nhất coi sự công nhận là một trong những phương pháp để phát triển và giữ chân nhân viên, và họ đánh giá các nhà quản lý có khả năng thu hút người lao động.

Đầu tiên, phương pháp tốt nhất để xây dựng văn hóa phát triển cao là tập trung vào các điểm mạnh của mỗi nhân viên, tiếp theo sẽ xây dựng một lộ trình phát triển tiềm năng bở mọi người sẽ nhanh chóng làm tốt hơn những gì họ đã giỏi. Cách làm này sẽ hướng các nhà quản lý đến các khía cạnh xuất sắc của nhân viên. Và những quản lý biết sử dụng điểm mạnh của nhân viên sẽ giúp cho những nhân viên đó tham gia vào công việc nhiều hơn và hoạt động tốt hơn.

GEM Global tổng hợp

Các hội thảo nổi bật bạn có thể quan tâm

Không có bài viết khác

contact@gemglobal.com.vn

www.gemglobal.com.vn