Vì sao chọn GEM Global

GEM Global tự hào có 5 điểm khác biệt sau:
01

Chương trình đào tạo chất lượng

Chúng tôi xây dựng được những giải pháp đào tạo chất lượng nhờ hai yếu tố quan trọng. Thứ nhất là việc sở hữu một đội ngũ giảng viên chất lượng cao với kinh nghiệm làm việc thực tế và kỹ năng giảng dạy nhiều năm trong nước và quốc tế. Thứ hai là nội dung các chương trình đào tạo được biên soạn bởi các chuyên gia trong nước và quốc tế phù hợp với nhu cầu người học.

02

Cập nhật xu hướng phát triển toàn cầu cho Doanh nghiệp

Chúng tôi tiên phong đào tạo các kỹ năng cập nhật dựa trên xu hướng phát triển toàn cầu.

03

Nhấn mạnh vào Nhận Thức (Mindset) cho người học

Mục đích cao nhất của đào tạo là có thể đem lại sự thay đổi tốt hơn cho người học. Chúng tôi tin vào nguyên tắc của Thay Đổi trong đào tạo: NHẬN THỨC -> CHẤP NHẬN -> THAY ĐỔI (Awareness -> Acceptance -> Change). Yếu tố Nhận Thức (Mindset) được chúng tôi nhấn mạnh trong các chương trình đào tạo. Triết lý này là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong công tác xây dựng chương trình cũng như ảnh hưởng đến phương pháp giảng dạy của các giảng viên từ GEM Global.

04

Chú trọng tính ứng dụng và thực hành

GEM Global là tổ chức đào tạo đầu tiên tại Việt Nam nghiên cứu và ứng dụng phương pháp đào tạo tích hợp Huấn Luyện Thực Hành vào Đào Tạo (Lồng ghép Coaching vào Training theo phương pháp riêng của GEM Global). Phương pháp đào tạo này giúp nâng cao tính thực tiễn và thực hành. Đào tạo tích hợp cũng sẽ giúp học viên hiểu sâu hơn, nhớ lâu hơn và có thể ứng dụng ngay vào công việc.

05

Bảo chứng về chất lượng

Đối với các chương trình đào tạo thiết kế riêng cho Doanh nghiệp (Inhouse training), Học Viện Quản Lý GEM sẽ tổ chức học bù hoàn toàn miễn phí cho cùng nhóm học viên với giảng viên khác tương tương nếu chỉ số NPS (Net Promoter Score) sau đào tạo nhỏ hơn mong đợi. (Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn của GEM Global)

contact@gemglobal.com.vn

www.gemglobal.com.vn