Quy trình đào tạo và huấn luyện của GEM Global

Quy trình đào tạo và huấn luyện
1
.
Thiết lập mục tiêu học tập:
Thiết lập mục tiêu
học tập:
Học viên được hướng dẫn để xác định mục tiêu học tập bản thân muốn đạt được sau khoá học, từ đó học viên sẽ tập trung cho những kiến thức – kỹ năng cần thiết giúp đạt kết quả đó.
2
.
Học kiến thức – kỹ năng mới:
Học kiến thức –
kỹ năng mới:
Học viên học hỏi kiến thức – kỹ năng mới thông qua các hoạt động đào tạo và chia sẻ kinh nghiệm từ Giảng viên và các học viên khác.
3
.
Vượt qua khó khăn thực tế:
Vượt qua khó khăn
thực tế:
Học viên có cơ hội được huấn luyện tại lớp bằng chính tình huống bản thân đang gặp phải để tự tìm ra các giải pháp khắc phục.
4
.
Lập kế hoạch hành động:
Lập kế hoạch
hành động:
Học viên được khích lệ để chuyển mong muốn thành những hành động cụ thể và lập kế hoạch để thực hiện những hành động đó trong thực tế.
5
.
Ứng dụng và thay đổi:
Ứng dụng và thay đổi:
Học viên tiếp tục tham gia các buổi Huấn luyện nhóm sau đào tạo (tùy chọn) để tiếp tục được huấn luyện tạo ra những hành động cần thiết, tập trung vào mục tiêu và đạt được kết quả mong muốn.