Hệ Thống Đào Tạo Của GEM Global

GEM Global nằm trong cùng hệ thống đào tạo với Smart Train, tổ chức đi đầu đào tạo các chứng chỉ quốc tế về Tài Chính – Kế Toán – Kiểm toán chuyên sâu tại Việt Nam.

Sau 12 năm thành lập, đến nay Hệ thống đào tạo Smart Train đã có những đóng góp tích cực cho sự phát triển nghề nghiệp của ngành Kế toán, Kiểm toán và Tài Chính tại Việt Nam. Smart Train là đơn vị đào tạo duy nhất tại Việt Nam được ủy quyền đào tạo 4 chứng chỉ toàn cầu về lĩnh vực Kế Toán – Kiểm Toán – Tài Chính là ACCA, CMA, CIA, CFA.

Trong suốt thời gian hoạt động, Smart Train đã đào tạo nhiều thế hệ Kiểm toán viên cho các tập đoàn Big 4, nhiều giám đốc tài chính cho các tập đoàn đa quốc gia cũng như những Thành viên và trưởng ban kiểm soát cho những Tổng công ty, tập đoàn lớn tại Việt Nam. Smart Train cũng thường xuyên hợp tác với các Cơ quan Chính Phủ, Bộ Tài Chính và các Tổ chức Toàn cầu để tổ chức những Hội thảo có ảnh hưởng sâu, rộng cho ngành, nghề Kế Toán – Kiểm Toán – Tài Chính tại Việt Nam.

GEM Global, cùng với Smart Train, hệ thống đào tạo của chúng tôi sẽ góp phần tạo ra những thế hệ Lãnh đạo và Quản lý Việt Nam vừa giỏi chuyên môn, vừa giỏi lãnh đạo và thuần thục kỹ năng mềm. Chúng tôi tâm huyết và ấp ủ được đóng góp một phần trong việc tạo ra những nhà quản lý và lãnh đạo Toàn cầu, Sẵn sàng – Cho tương lai tại Việt Nam (Creating Global, Future – Ready Vietnamse Managers) – Nguồn nhân lực chất lượng theo chuẩn toàn cầu để sẵn sàng cho những cơ hội, vận hội sắp tới của Việt Nam.

contact@gemglobal.com.vn

www.gemglobal.com.vn