Chúng tôi là ai?

Chúng tôi là ai?

Trải qua hơn một thập kỉ tiếp xúc với hàng chục ngàn nhà Quản lý và Lãnh đạo, cũng như hàng ngàn khách hàng doanh nghiệp tại Việt Nam. Chúng tôi hiểu sâu sắc về đặc điểm người học Việt Nam cũng như văn hóa địa bàn.

Chúng tôi cũng tiếp cận và làm việc với rất nhiều tổ chức đào tạo hàng đầu Thế giới cũng như các chuyên gia, giảng viên giỏi trên Thế giới và khu vực. Chúng tôi nhận biết sâu sắc làm thế nào để đem đến cho khách hàng chất lượng đào tạo vượt trội.

Học Viện Quản Lý GEM (GEM Global), một thành viên của Tổ Chức Đào Tạo Smart Train, tổ chức uy tín và đi đầu đào tạo các chứng chỉ quốc tế về Tài Chính – Kế Toán – Kiểm toán tại Việt Nam.

Chúng tôi đang tập trung đào tạo sáu nhóm năng lực quan trọng

GEM Global có khả năng cung cấp đa dạng những giải pháp về Đào tạo, Huấn luyện và Tư vấn cho các Doanh nghiệp tại Việt Nam.

Sứ mệnh của chúng tôi

Sứ mệnh của chúng tôi là góp phần tạo ra thế hệ những nhà quản lý và lãnh đạo Toàn cầu, Sẵn sàng – Cho tương lai tại Việt Nam bằng cách trở thành đối tác tin cậy của các Doanh nghiệp và cá nhân thông qua việc cung cấp những giải pháp Đào tạo, Tư vấn chất lượng và đề cao tính thực tiễn. 

GEM Global đã và đang phát triển không ngừng các giải pháp đào tạo mới, nghiên cứu các phương pháp đào tạo hiệu quả nhất cho người học Việt Nam thông qua những hoạt động nghiên cứu về đào tạo và các hoạt động hợp tác với các tổ chức đào tạo hàng đầu trên Thế giới. Các tổ chức quốc tế đó là: aAdvantage Consulting, IMA, Wolters Kluwer

contact@gemglobal.com.vn

www.gemglobal.com.vn