Giám Đốc Nhân Sự Hiện Đại (CHRO)

(Chief Human Resources Officer (CHRO))

Giám Đốc Nhân Sự Hiện Đại (CHRO)

(Chief Human Resources Officer (CHRO))

Khai giảng
20/11/2023
Lịch học
Thứ 2-4-6
Giờ học
18h00 - 21h00
Thời lượng
15 Ngày
(30 Buổi)
Phí tham dự
21.600.000 ₫
Phí ưu đãi *
19.500.000 ₫
Ngôn ngữ
Tiếng Việt
Hình thức học
Tại Lớp

(*) Phí ưu đãi áp dụng khi đóng học phí trước ngày khai giảng 10 ngày

Đăng kí
Cho doanh nghiệp

Nhận may đo
miễn phí khoá học này
cho doanh nghiệp

contact@gemglobal.com.vn

www.gemglobal.com.vn