Sở hữu trí tuệ

Tất cả nội dung có trên trang Web này, chẳng hạn như văn bản, mô hình đào tạo, quy trình đào tạo, phương pháp đào tạo, khung năng lực, các thiết kế đồ họa, logo, biểu thượng nút, hình ảnh, clip âm thanh, phần tổng hợp dữ liệu, là tài sản của GEM Global hoặc các đối tác của chúng tôi.
Việc tổng hợp tất cả nội dung trên trang này là tài sản độc quyền của GEM Globalđược bảo vệ bởi luật sở hữu trí tuệ do Văn phòng Quốc hội ban hành. Mọi hành vi sao chép, mô phỏng đều vi phạm pháp luật và được xử lý theo Luật Sở hữu Trí tuệ Việt Nam.

contact@gemglobal.com.vn

www.gemglobal.com.vn