Để Thăng Tiến Sự Nghiệp Bạn Nên Có Kế Hoạch Phát Triển Cá Nhân – IDP

Phát triển năng lực quản trị cho quản lý không phải là câu chuyện “một sớm một chiều”, mà đòi hỏi có mục tiêu và lộ trình vạch ra rõ ràng để thực hiện nó. Hiểu được điều đó, các doanh nghiệp, tập đoàn lớn trong và ngoài nước hiện nay đang áp dụng Kế hoạch phát triển cá nhân – IDP (Individual Development Plan) trở thành một trong những chiến lược quan trọng để phát triển đội ngũ quản lý.

Kế Hoạch Phát Triển Cá Nhân (IDP) Là Gì?

Kế hoạch phát triển cá nhân (IDP) là bản kế hoạch phát triển bản thân dựa trên mục tiêu, các phân tích SWOT nhằm làm rõ  các cơ hội và lộ trình để đi tới điểm đến. IDP giúp bạn xác định kiến thức, kỹ năng và khả năng từ đó nhìn nhận được những điểm còn thiếu sót để củng cố và phát triển của bản thân. Đồng thời, IDP còn dùng để đánh giá mức độ hoàn thành mục tiêu thông qua việc lập mục tiêu dài hạn và ngắn hạn.

Vì Sao IDP Quan Trọng

 Ngày nay, IDP được coi là một chiến lược WIN – WIN mang đến lợi ích cho cả quản lý và tổ chức:

  • Nhà quản lý được hưởng lợi vì việc thực hiện IDP giúp họ nhìn nhận, rèn luyện và nâng cao kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm của mình. Thông qua IDP, năng lực cá nhân của họ sẽ được cải thiện và giúp các quản lý đạt được mục tiêu nghề nghiệp lẫn kỳ vọng cá nhân.
  • Doanh nghiệp sử dụng IDP của quản lý để lên lộ trình phát triển nâng cao năng lực của nhân viên cũng như thấu hiểu nhu cầu, mong muốn và mục tiêu của họ. Sử dụng IDP để khoanh vùng và phát triển hiệu suất làm việc của những nhân viên tiềm năng sẽ giúp doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn.

 Làm Thế Nào Để Xây Dựng IDP Hiệu Quả?
Xây dựng Kế hoạch phát triển cá nhân – IDP không phải là điều bạn làm được một mình. Trong thực tế, người làm IDP cần sự trợ giúp của người quản lý cấp cao trực tiếp, lãnh đạo công ty, các thành viên trong đội ngũ làm việc, đồng đội đồng hành, các mentor và chuyên gia theo dõi và đánh giá IDP cũng như hiệu suất hoàn thành mục tiêu của bạn. Căn bản, Kế hoạch IDP được coi là một tập tài liệu, tóm tắt sự nghiệp, lộ trình và các mục tiêu nghề nghiệp của người làm.

Sắp tới, GEM Global sẽ khai giảng khóa học “Phát Triển Năng Lực Quản Trị Cho Quản Lý Cấp Trung – CDMM” dành cho các nhà quản lý cấp trung. Điểm đặc biệt của khóa học là GEM Global và các chuyên gia giảng hàng sẽ đồng hành cung cấp, hướng dẫn, cùng học viên xây dựng Kế hoạch phát triển cá nhân trong suốt 4 tuần học. Đồng thời, sau khi kết thúc khóa học, IDP của học viên cũng được cập nhật và gửi đến doanh nghiệp, hỗ trợ dữ liệu cho công tác hoạch định và phát triển nhân tài của tổ chức theo yêu cầu. Nhấn xem thêm để tìm hiểu thông tin và các ưu đãi đặc biệt khác.

Các hội thảo nổi bật bạn có thể quan tâm

Không có bài viết khác

contact@gemglobal.com.vn

www.gemglobal.com.vn