Các giải pháp tư vấn

Các giải pháp tư vấn

Với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm đến từ nhiều lĩnh vực tại thị trường Việt Nam, GEM Global sẵn sàng đồng hành với Doanh Nghiệp bằng các giải pháp tư vấn thực tiễn và toàn diện, giúp cho Doanh Nghiệp đạt được mục tiêu trong việc:

 • Xây dựng khung năng lực cho các cấp độ, vị trí trong doanh nghiệp.
 • Xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo
 • Tái cấu trúc doanh nghiệp
 • Tư vấn và Xây dựng hệ thống Quản trị thông tin Nhân sự

Quy trình tư vấn

01

Đánh giá hiện trạng

Đội ngũ chuyên gia tư vấn tại GEM Global tiến hành thu thập thông tin về bản chất vấn đề khách hành đang gặp phải, mục tiêu mong đợi từ phía khách hàng.
02

Phát triển giải pháp

Từ những thông tin thu thập được, GEM Global lựa chọn giải pháp phù hợp với trường hợp đã xác định, xây dựng kế hoạch hành động và quản lý việc thực hiện cùng khách hàng.
03

Triển khai giải pháp

Trong quá trình kế hoạch hành động được thực thi, GEM Global tiếp tục hỗ trợ về mặt chuyên môn và công cụ thực hiện để tạo ra sự thay đổi.
04

Theo dõi và kiểm tra giải pháp

Các chuyên gia tư vấn thường xuyên theo dõi và kiểm tra quy trình thực hiện để đảm bảo các chiến lược vẫn được áp dụng đúng.
05

Hoàn thiện giải pháp

Các chuyên gia tư vấn phối hợp với khách hàng liên tục thu thập các phản hồi để không ngừng cải tiến giải pháp, đáp ứng mục tiêu của các bên liên quan.

  Gửi yêu cầu tư vấn

  Thông tin người liên hệ


  Yêu cầu đào tạo của doanh nghiệp

  contact@gemglobal.com.vn

  www.gemglobal.com.vn