Đào tạo trực tuyến - Live Learning

Live Learning – Hình thức học trực tiếp trên nền tảng trực tuyến đã được triển khai trên Thế giới từ vài năm trước đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, nó trở nên phổ biến và dần trở thành hình thức đào tạo không thể thiếu trong thời kỳ “Work From Home”.

Cùng với Smart Train, GEM Global là một trong những tổ chức đầu tiên tại Việt Nam triển khai hình thức hội thảo trực tuyến (Webinar) và đào tạo trực tuyến (Virtual Training hay Live Learning).

Chúng tôi có gần 3 năm kinh nghiệm làm công việc này và chúng tôi biết những khóa học trực tuyến cần những yếu tố nào để thành công.

Sáu ưu điểm làm nên chất lượng đào tạo trực tuyến của GEM Global

Kinh nghiệm triển khai đào tạo trực tuyến

Hội thảo trực tuyến tại Việt Nam và trong khu vực

Khóa học trực tuyến cho các doanh nghiệp tại Việt Nam

Gần 3 năm kinh nghiệm triển khai giải pháp đào tạo trực tuyến

Lộ trình triển khai chương trình đào tạo trực tuyến theo nhu cầu của doanh nghiệp

Các lĩnh vực đào tạo trực tuyến

Chuỗi khóa học trực tuyến sắp triển khai của GEM Global

Quản Lý Thời Gian Hiệu Quả
Thúc Đẩy Sự Thay Đổi và Chuyển Đổi
Đào Tạo & Huấn Luyện Nhân Viên
Đàm Phán Thương Lượng Thành Công
6 Chiếc Mũ Tư Duy Trong Điều Hành Cuộc Họp
Lập Kế Hoạch & Tổ Chức Thực Hiện Công Việc
Giao Tiếp Hiệu Quả & Tạo Ảnh Hưởng Trong Công Việc

Nhiều khóa học và hội thảo trực tuyến đã triển khai

Cảm nhận học viên tham dự khóa học trực tuyến của GEM Global

Anh Trần Ngọc Nguyên - Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị - CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau
Anh Nguyễn Hoàng Thanh - Trưởng Ban CƯVTTB - PVFCCo
Chị Nguyễn Phương Liên - Phó Trưởng Ban Truyền Hình Đối Ngoại VTV4 - Đài truyền hình Việt Nam
Chị Tiffany Thương Phạm - Chief Human Resource Office - Vietnam - SCHENKER
Anh Dương Quốc Bảo - CEO - MARTECH
Chị Nguyễn Thị Hồng Nhung - Phó Ban Nhân Sự - PVOIL
Anh Bùi Công Thành - Trưởng phòng L&D - Sacombank
Anh Lê Trần Minh Trí - CEO - Công ty Dầu khí Phú Quốc
Anh Nguyễn Trường Huy - HR Director - Trung Sơn Pharma
Chị Dương An Kim - Thành viên Liên Đoàn Luật Sư Mỹ - Đại học Pennsylvania

Trích đoạn một số khóa học trực tuyến

Kỹ Năng Phản Hồi (Feedback) dành cho Lãnh đạo
Kỹ Năng Huấn Luyện (Coaching) dành cho Lãnh đạo
Kỹ Năng Giải Quyết Mẫu Thuẫn (Conflict Resolving) dành cho Lãnh đạo
Tổng quan Khóa học "Tạo Động Lực Tích Cực & Nâng Cao Hiệu Quả Làm Việc Từ Xa" dành cho PVOIL
Kỹ Năng Huấn Luyện (Coaching) dành cho Lãnh đạo
Kỹ Năng Giải Quyết Mẫu Thuẫn (Conflict Resolving) dành cho Lãnh đạo

contact@gemglobal.com.vn

www.gemglobal.com.vn