Cách kết nối các mục tiêu của nhân viên với các mục tiêu của tổ chức

Các doanh nghiệp đang phải đối mặt với một vấn đề nan giải khi hướng đến việc hoàn thành mục tiêu: Theo Gallup, năng suất của nhân viên tăng 56% khi các nhà quản lý tham gia vào việc giúp đỡ các báo cáo sao cho mục tiêu của cá nhân phù hợp với nhu cầu của tổ chức. Mặc dù vậy, chỉ có 44 phần trăm những nhân viên đó cảm thấy họ có thể kết nối các mục tiêu của họ với các mục tiêu của tổ chức. Điều này có nghĩa là ở đâu đó, sự không kết nối đang được báo động.

Để các tổ chức duy trì sự linh hoạt và đáp ứng các mục tiêu chiến lược, toàn bộ lực lượng lao động phải có khả năng hiểu được vai trò của họ đối với bức tranh lớn của doanh nghiệp. Việc cảm nhận được ý nghĩa của mục tiêu cá nhân và sự gắn kết mục tiêu cá nhân họ trong “Bức tranh lớn” của tổ chức là một động lực thúc đẩy hàng đầu cho nhân viên, và sự liên kết này rất cần thiết để giữ cho lực lượng lao động tập trung và tối đa hóa lợi nhuận cho công ty.

Với ý nghĩa đó, dưới đây là ba cách mà nhà lãnh đạo doanh nghiệp có thể giúp nhân viên lập bản đồ các mục tiêu cá nhân sau mục tiêu của tổ chức và đảm bảo lực lượng lao động tập trung vào các ưu tiên chuyển đổi cần thiết.

Mẹo 1: Nuôi dưỡng ý thức về mục tiêu

Khi nhân viên có thể liên kết các mục tiêu cá nhân với các mục tiêu của tổ chức, họ có khả năng tham gia cao gấp 3,5 lần. Điều này nuôi dưỡng ý thức về mục tiêu tại nơi làm việc, vì nó cho phép nhân viên liên kết công việc của họ với bức tranh lớn hơn. Làm như vậy để thống nhất và thu hút các nhà quản lý, nhân viên và toàn bộ tổ chức và có thể tạo ra một tác động tích cực đáng kể đến lợi nhuận của công ty.

Nuôi dưỡng ý thức về mục tiêu này trong công việc khiến nhân viên cảm thấy rằng họ là một phần không thể thiếu trong sứ mệnh và mục tiêu của công ty. Một bước quan trọng mà các nhà lãnh đạo có thể thực hiện là làm cho các mục tiêu của doanh nghiệp trở nên minh bạch, cho phép các cá nhân và nhóm sắp xếp các mục tiêu của họ phù hợp với định hướng chung của công ty. Điều này làm tăng khả năng liên kết vào các mục tiêu cấp cao nhất của tổ chức, giúp nhân viên có được sự nhìn nhận rõ ràng và tự tin hơn khi biết công việc của họ đóng góp cho sự thành công của công ty.

Mẹo 2: Thu hút nhân viên tham gia vào thiết lập các mục tiêu

Khi thiết lập mục tiêu ở cấp độ nhân viên, một người quản lý giỏi nên đặt kỳ vọng một cách thẳng thắn và giúp nhân viên có được tiếng nói trong quá trình này.

Gallup nhận thấy rằng các nhân viên có người quản lý quan tâm đến họ trong việc thiết lập mục tiêu có khả năng tham gia cao gấp 3,6 lần. Người quản lý nên hợp tác với nhân viên để xác định những kỳ vọng về hiệu suất dựa trên khả năng, nguyện vọng và nhu cầu phát triển của từng cá nhân đó. Một cách hiệu quả để làm điều này là thiết lập mục tiêu NHANH CHÓNG, (Thường đã được thảo luận, có Tham vọng, Cụ thể và Minh bạch). Các cuộc trao đổi thường xuyên xung quanh các mục tiêu giúp đảm bảo cá nhân hiểu được tác động và giá trị công việc của họ và cách căn chỉnh để phù hợp với tổ chức. Việc khuyến khích nhân viên đặt ra các mục tiêu đầy tham vọng là rất quan trọng đối với thành công của họ và công ty. Các mục tiêu thường được giới hạn trong phạm vi an toàn, nhưng những nhân viên đặt ra và theo đuổi các mục tiêu đầy tham vọng có vượt trội đáng kể so với những mục tiêu ít thách thức hơn.

Mẹo 3: Tạo văn hóa phản hồi liên tục

Nuôi dưỡng ý thức về mục tiêu tại nơi làm việc và quan tâm đến nhân viên trong việc thiết lập mục tiêu sẽ tạo ra một “Văn hóa hiệu suất”, đảm bảo các mục tiêu kinh doanh của công ty được đáp ứng và đóng góp cho lợi thế cạnh tranh lâu dài. Nhưng điều này hoàn toàn có thể sụp đổ khi sự phản hồi không được thực hiện thường xuyên. Một cách để tăng hiệu suất, đảm bảo các mục tiêu được liên kết và nhắc nhở nhân viên rằng công việc của họ có ý nghĩa đối với chiến lược tổng thể của doanh nghiệp là thực hiện quy trình Quản lý hiệu suất liên tục.

Các hội thảo nổi bật bạn có thể quan tâm

Không có bài viết khác

contact@gemglobal.com.vn

www.gemglobal.com.vn