Lịch khai giảng tổng hợp

Nội dung các chương trình đào tạo được chúng tôi biên soạn kỹ lưỡng bởi tập thể Chuyên gia dày dạn kinh nghiệm trong lĩnh vực mà họ biên soạn. Một số chương trình được xây dựng với phần hỗ trợ chuyên môn từ các tổ chức đào tạo quốc tế. 

Các giảng viên đứng lớp là các Chuyên gia, quản lý cấp cao trong các tổ chức hàng đầu và có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy cho người đi làm. Để đảm bảo các chương trình đào tạo được chuyển tải khoa học và giàu tính thực hành, các giảng viên cũng tích cực ứng dụng phương pháp giảng dạy của GEM Global. 

Khóa Học Sắp Khai Giảng

Chuyên đề Thời lượng
(ngày)
Khai giảng Lịch học Hình thức học Ngôn ngữ
Phát Triển Năng Lực Quản Lý Cấp Trung (CDMM)
Competency Development for Middle Managers (CDMM)

6 Ngày
12 Buổi đào tạo và 1 buổi tái củng cố

11/07

Thứ 2-4-6

Tại Lớp

Tiếng Việt

Xây Dựng & Triển Khai Hệ Thống Quản Lý Đào Tạo
Corporate Training Management

2 Ngày (4 Buổi)

22/06

Thứ 2-4-6

Tại Lớp

Tiếng Việt

Đàm Phán Thương Lượng Thành Công
Successful Negotiation Skills

2 Ngày (4 Buổi)

15/06

Thứ 4 - 5

Tại Lớp

Tiếng Việt

6 Chiếc Mũ Tư Duy Trong Điều Hành Cuộc Họp
Six Thinking Hats for Better Meetings

1 Ngày (2 Buổi)

14/06

Thứ 5

Tại Lớp

Tiếng Việt

Đào Tạo & Huấn Luyện Nhân Viên
Coaching & Mentoring Skills

2 Ngày (4 Buổi)

07/06

Thứ 3 - 5

Tại Lớp

Tiếng Việt

Lập Kế Hoạch & Tổ Chức Thực Hiện Công Việc
Effective Planning & Organizing Skills

2 Ngày (4 Buổi)

01/06

Thứ 4 - 5

Tại Lớp

Tiếng Việt

Chuỗi Khóa Học của TS. Alok - TV Hội đồng Cố vấn Harvard Business Review

Chuyên đề Thời lượng
(ngày)
Khai giảng Lịch học Hình thức học Ngôn ngữ
Ứng Dụng 8 Công Cụ Đánh Giá Nhân Tài
Application of 8 Talent Assessment Tools

2 Buổi

05/2022

Thứ 6 - 7

Trực Tuyến

Song Ngữ
(Anh - Việt)

Xây Dựng Chiến Lược Kinh Doanh Bài Bản
Constructing business Strategy

4 Buổi

29 & 31/03

Thứ 3-5

Trực Tuyến

Song Ngữ
(Anh - Việt)

Thực Thi Chiến Lược Thành Công & Xây Dựng Quy Trình Vận Hành Hiệu Quả
Successful strategy IMPLEMENTATION & Building operational PERFORMANCE process

4 Buổi

26 & 28/04

Thứ 3 - 5

Trực Tuyến

Song Ngữ
(Anh - Việt)

Thúc Đẩy Sự Thay Đổi và Chuyển Đổi
Driving Change & Transformation

4 Buổi

24 & 26/05

Thứ 3-5

Trực Tuyến

Song Ngữ
(Anh - Việt)

Năng lực Lãnh đạo Tổ chức

Chuyên đề Thời lượng
(ngày)
Khai giảng Lịch học Hình thức học Ngôn ngữ
Ứng Dụng 8 Công Cụ Đánh Giá Nhân Tài
Application of 8 Talent Assessment Tools

2 Buổi

05/2022

Thứ 6 - 7

Trực Tuyến

Song Ngữ
(Anh - Việt)

Xây Dựng Chiến Lược Kinh Doanh Bài Bản
Constructing business Strategy

4 Buổi

29 & 31/03

Thứ 3-5

Trực Tuyến

Song Ngữ
(Anh - Việt)

Thực Thi Chiến Lược Thành Công & Xây Dựng Quy Trình Vận Hành Hiệu Quả
Successful strategy IMPLEMENTATION & Building operational PERFORMANCE process

4 Buổi

26 & 28/04

Thứ 3 - 5

Trực Tuyến

Song Ngữ
(Anh - Việt)

Năng lực Lãnh đạo Đội nhóm

Chuyên đề Thời lượng
(ngày)
Khai giảng Lịch học Hình thức học Ngôn ngữ
Phát Triển Năng Lực Quản Lý Cấp Trung (CDMM)
Competency Development for Middle Managers (CDMM)

6 Ngày
12 Buổi đào tạo và 1 buổi tái củng cố

11/07

Thứ 2-4-6

Tại Lớp

Tiếng Việt

Thúc Đẩy Sự Thay Đổi và Chuyển Đổi
Driving Change & Transformation

4 Buổi

24 & 26/05

Thứ 3-5

Trực Tuyến

Song Ngữ
(Anh - Việt)

6 Chiếc Mũ Tư Duy Trong Điều Hành Cuộc Họp
Six Thinking Hats for Better Meetings

1 Ngày (2 Buổi)

14/06

Thứ 5

Tại Lớp

Tiếng Việt

Đào Tạo & Huấn Luyện Nhân Viên
Coaching & Mentoring Skills

2 Ngày (4 Buổi)

07/06

Thứ 3 - 5

Tại Lớp

Tiếng Việt

Lập Kế Hoạch & Tổ Chức Thực Hiện Công Việc
Effective Planning & Organizing Skills

2 Ngày (4 Buổi)

01/06

Thứ 4 - 5

Tại Lớp

Tiếng Việt

Năng lực Lãnh đạo Cá nhân

Chuyên đề Thời lượng
(ngày)
Khai giảng Lịch học Hình thức học Ngôn ngữ
Quản Lý Thời Gian Hiệu Quả
Time Management Skills

2 Buổi

12/04

Thứ 3

Tại Lớp

Tiếng Việt

Giao Tiếp Hiệu Quả & Tạo Ảnh Hưởng Trong Công Việc
Effective Communication & Influence Skills

2 Ngày (4 Buổi)

08/03

Thứ 4 - 6

Tại Lớp

Tiếng Việt

Kỹ Năng Trình Bày Thuyết Phục
Persuasive Presentation Skills

2 Ngày (4 Buổi)

04/05

Thứ 4

Tại Lớp

Tiếng Việt

Nâng Cao Năng Lực Giải Quyết Vấn Đề & Ra Quyết Định
Problem Solving & Decision Making Skills

2 Ngày (4 Buổi)

10/05

Thứ 4 - 6

Tại Lớp

Tiếng Việt

Đàm Phán Thương Lượng Thành Công
Successful Negotiation Skills

2 Ngày (4 Buổi)

15/06

Thứ 4 - 5

Tại Lớp

Tiếng Việt

Quản Trị Nguồn Nhân Lực

Chuyên đề Thời lượng
(ngày)
Khai giảng Lịch học Hình thức học Ngôn ngữ
Ứng Dụng 8 Công Cụ Đánh Giá Nhân Tài
Application of 8 Talent Assessment Tools

2 Buổi

05/2022

Thứ 6 - 7

Trực Tuyến

Song Ngữ
(Anh - Việt)

Thiết Kế & Vận Hành Chiến Lược Nhân Sự Cho Doanh Nghiệp
Designing & Implement HR Strategy for Enterprises

2 Ngày (4 Buổi)

19/04

Thứ 3 - 5

Tại Lớp

Tiếng Việt

Xây Dựng & Quản Trị Hệ Thống Tuyển Dụng
Buidling a Recruitment System

2 Ngày (4 Buổi)

16/03

Thứ 4 - 6

Tại Lớp

Tiếng Việt

Xây Dựng & Triển Khai Hệ Thống Quản Lý Đào Tạo
Corporate Training Management

2 Ngày (4 Buổi)

22/06

Thứ 2-4-6

Tại Lớp

Tiếng Việt

Xây Dựng & Triển Khai Hệ Thống Quản Trị Hiệu Suất Công Việc
Buidling a Performance Management System

2 Ngày (4 Buổi)

11/05

Thứ 4 - 6

Tại Lớp

Tiếng Việt

Xây Dựng & Triển Khai Hệ Thống Thang Bảng Lương & Chính Sách Phúc Lợi
Buidling a Compensation & Benefits Management System

2 Ngày (4 Buổi)

17/05

Thứ 4 - 6

Tại Lớp

Tiếng Việt

Quản trị Kinh Doanh & Tiếp Thị

Chuyên đề Thời lượng
(ngày)
Khai giảng Lịch học Hình thức học Ngôn ngữ

Quản Trị Tài Chính

Chuyên đề Thời lượng
(ngày)
Khai giảng Lịch học Hình thức học Ngôn ngữ

Khoá học nổi bật

Học Viện Quản Lý GEM cung cấp các khóa học với nội dung được biên soạn kỹ lưỡng .

Ứng Dụng 8 Công Cụ Đánh Giá Nhân Tài

Thông tin khai giảng

Khai giảng:
05/2022
Lịch học:
Thứ 6 - 7
Giờ học:
19h00 - 22h00; 09h00 - 12h00
Thời lượng:
2 Buổi
Phí tham dự:
3.900.000 ₫
Phí ưu đãi *:
Ngôn ngữ:
Song Ngữ
(Anh - Việt)
Địa điểm:
Ứng Dụng ZOOM
Hình thức học:
Trực Tuyến
(*) Phí ưu đãi áp dụng khi đóng học phí trước ngày khai giảng 07 ngày

Chương trình học liên quan

Ứng Dụng 8 Công Cụ Đánh Giá Nhân Tài

Giới thiệu khóa học

Một trong những lĩnh vực quản lý nhân sự có sự thay đổi lớn chính là “Đánh giá nhân tài”. Từ việc tuyển dụng nhân sự, đến việc giữ chân, thuyên chuyển, cũng như phát triển nhân tài đều không thể thực hiện hiệu quả nếu không triển khai cùng với các “công cụ đánh giá” phù hợp.

Các công ty trên toàn thế giới đang sử dụng 8 công cụ đánh giá nhân tài phổ biến nhất. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là bản thân nhà Lãnh đạo phải trải nghiệm các công cụ này, ngay cả khi các công ty tư vấn đang triển khai thay cho họ. Sau thành công của khoá học "Thông Lệ Mới Nhất Về Đánh Giá Và Phát Triển Nhân Tài" vào tháng 12/2021, có rất nhiều yêu cầu được gửi đến cho GEM Global tiếp tục triển khai khoá học thực hành các công cụ đánh giá nhân tài. Do đó Chương trình đào tạo trực tuyến “Ứng dụng 8 công cụ đánh giá nhân tài” của Học viện Quản lý GEM (GEM Global) sẽ được tổ chức tiếp nối và mang đến cho các nhà Lãnh đạo những trải nghiệm quan trọng đó.

Khoá học được thiết kế với nhiều hoạt động tương tác sinh động như nhập vai, quan sát – phản hồi, hỏi đáp, thảo luận nhóm và trắc nghiệm, chương trình sẽ mang đến những kiến thức thực tiễn nhất đến cho người học một cách hiệu quả.

Đối với các Học viên chưa tham gia Chương trình đào tạo "Thông Lệ Mới Nhất Về Đánh Giá Và Phát Triển Nhân Tài" sẽ được tham gia miễn phí Buổi bổ sung kiến thức "Tổng quan 8 công cụ đánh giá nhân tài" trước khi bước vào nội dung chính.

Mục tiêu đào tạo 

 1. 1. Có hiểu biết sâu sắc hơn về Khung năng lực dành cho từ cấp Quản lý trở lên;
 2. 2. Hiểu rõ các khía cạnh của yếu tố tính cách con người;
 3. 3. Trải nghiệm các bài kiểm tra khả năng nhận thức;
 4. 4. Tham gia hoạt động nhập vai để đảm bảo nhân viên thể hiện trách nhiệm giải trình (một trong những năng lực quản lý);
 5. 5. Tham gia hoạt động nhập vai để xử lý các cuộc trò chuyện xung đột ở cấp độ đồng cấp;
 6. 6. Tham gia hoạt động nhập vai để xử lý các cuộc trò chuyện cấp chiến lược với Giám đốc điều hành;
 7. 7. Biết các sử dụng case-study để đánh giá việc ra quyết đinh;
 8. 8. Thiết lập câu hỏi phỏng vấn dựa trên năng lực để thực hiện đánh giá.

Đối tượng tham gia

 • Tổng Giám Đốc, Giám Đốc Điều Hành, Chủ Doanh Nghiệp
 • Giám đốc Nhân sự (CHRO), Quản lý Nhân sự cấp cao
 • Trưởng Bộ phận Đào tạo & Phát triển, Trưởng Bộ phận Phát triển Tổ chức

Nội dung chương trình

Buổi 1: Khung năng lực và 5 công cụ đánh giá

✓  Xác định những năng lực cốt lõi của cấp Giám đốc và Quản lý tại công ty của bạn

✓  Phân tích khía cạnh tính cách trên thang điểm 9

✓  Trải nghiệm câu hỏi đánh giá nhận thức

✓  Luyện tập sử dụng case-study để đánh giá mức độ ưu tiên và ra quyết định

✓  Học các câu hỏi phỏng vấn dựa trên năng lực

✓  Học các câu hỏi phỏng vấn dựa trên năng lực

✓  Đánh giá giá trị cốt lõi

Buổi 2: Thực hành nhập vai mô phỏng

Trải nghiệm hoạt động nhập vai:

✓  Tình huống thiết lập trách nhiệp giải trình

✓  Tình huống xử lý xung đột đồng cấp

✓  Tình huống thể hiện tư duy chiến lược

Vì sao chọn GEM Global

KINH NGHIỆM TRIỂN KHAI

 

Là đơn vị đào tạo có kinh nghiệm đào tạo Trực Tuyến, Học Viện Quản Lý GEM cùng Smart Train đã tổ chức:

 

 • Hơn 100 Hội thảo Trực Tuyến tại Việt Nam và trong khu vực

 • Hơn 200 Khóa học Trực Tuyến cho các Doanh nghiệp tại Việt Nam

 • Hơn 3 năm triển khai giải pháp trực tuyến

SÁU ƯU ĐIỂM LÀM NÊN CHẤT LƯỢNG

 

Với các chương trình đào tạo Trực Tiếp trên nền tảng Trực Tuyến của Học Viện Quản Lý GEM được xây dựng trên các đặc tính sau:

 

 • Phương pháp Đào tạo kết hợp Huấn luyện ngay trong buổi học

 • Thời lượng học phần phân chia hợp lý, linh hoạt

 • Cung cấp bộ hoạt động học tập Trước - Trong - Sau chương trình đào tạo

 • Duy trì tính Tương Tác trong thời gian thực

 • Hỗ trợ trọn vẹn quá trình sử dụng các ứng dụng Công Nghệ học trực tuyến

 • Tư vấn hướng dẫn áp dụng và hỗ trợ thực hành sau 1 tháng (Theo nhu cầu Học viên)

NĂM LỢI ÍCH THỰC TIỄN

 

 • Chú trọng vào thực tiễn và sự thay đổi của người học

 • Đảm bảo chất lượng toàn vẹn trong quá trình tiếp thu kiến thức của Học viên

 • Tạo động lực cho Học viên vượt qua các trở ngại về không gian địa lý để có trải nghiệm học tập chân thực nhất

 • Tạo sự thuận tiện khi sử dụng Công Nghệ cho tất cả Học viên tham gia từ xa

 • Tối ưu hóa ứng dụng các kiến thức, kỹ năng mới trong công việc và cuộc sống

Nhận xét từ Học Viên / Giảng Viên

Tài liệu liên quan

Học thử / Giảng viên

Tiến sĩ Alok Bharadwaj

Thành viên Hội đồng Cố vấn Harvard Business Review, Giảng viên độc quyền của GEM Global.

Lược sử Tiến sĩ Alok:

 • Ông là cựu Phó Chủ tịch cao cấp, phụ trách về Chiến lược và Phát triển con người cho 23 quốc gia châu Á của tập đoàn Canon.
 • Tiến sĩ Alok nằm trong danh sách Top 100 nhân vật có ảnh hưởng nhất toàn cầu do Ventureoutsource công nhận năm 2012.
 • Ông là diễn giả lớn tại nhiều Diễn đàn châu Á.
 • Ông hiện đang là Chủ tịch của Hiệp hội Marketing châu Á.
 • Ông là chuyên gia tư vấn, huấn luyện của công ty tư vấn Nhân sự toàn cầu AON
 • Tiến sĩ Alok đã đào tạo và huấn luyện (Coaching) cho Ban lãnh đạo của nhiều tập đoàn lớn nhất tại Việt Nam cũng như các tập đoàn đa quốc gia. Ông cũng đào tạo cho hàng ngàn lãnh đạo doanh nghiệp SME tại Việt Nam trong thời gian qua.
 • Ông đang là cố vấn chuyên môn, giảng viên độc quyền của GEM Global.

Một số trích đoạn về khóa học "Quản Trị Nhân Tài" của Tiến sĩ Alok

Chương trình học liên quan