Quản Trị Nguồn Nhân Lực

Khoá học nổi bật

Học Viện Quản Lý GEM cung cấp các khóa học với nội dung được biên soạn kỹ lưỡng .

Quản Trị Nguồn Nhân Lực

Ứng Dụng 8 Công Cụ Đánh Giá Nhân Tài
3.900.000 ₫
Thiết Kế & Vận Hành Chiến Lược Nhân Sự Cho Doanh Nghiệp
4.200.000 ₫
3.800.000 ₫
Xây Dựng & Quản Trị Hệ Thống Tuyển Dụng
4.200.000 ₫
3.800.000 ₫
Xây Dựng & Triển Khai Hệ Thống Quản Lý Đào Tạo
4.200.000 ₫
3.800.000 ₫
Xây Dựng & Triển Khai Hệ Thống Quản Trị Hiệu Suất Công Việc
4.200.000 ₫
3.800.000 ₫
Xây Dựng & Triển Khai Hệ Thống Thang Bảng Lương & Chính Sách Phúc Lợi
4.200.000 ₫
3.800.000 ₫