Lịch khai giảng tổng hợp

Nội dung các chương trình đào tạo được chúng tôi biên soạn kỹ lưỡng bởi tập thể Chuyên gia dày dạn kinh nghiệm trong lĩnh vực mà họ biên soạn. Một số chương trình được xây dựng với phần hỗ trợ chuyên môn từ các tổ chức đào tạo quốc tế. 

Các giảng viên đứng lớp là các Chuyên gia, quản lý cấp cao trong các tổ chức hàng đầu và có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy cho người đi làm. Để đảm bảo các chương trình đào tạo được chuyển tải khoa học và giàu tính thực hành, các giảng viên cũng tích cực ứng dụng phương pháp giảng dạy của GEM Global. 

Khóa Học Sắp Khai Giảng

Chuyên đề Thời lượng
(ngày)
Khai giảng Lịch học Hình thức học Ngôn ngữ
Triển Khai Chiến Lược Thành Công - Sẵn Sàng Năm Cho 2023 Bứt Phá
Prepraring 2023 With Successful Strategy Implementation

2 Ngày (2 Buổi)

12/12/2022

Ngày 12&13/12/2022

Trực Tuyến

Song Ngữ
(Anh - Việt)

Phát Triển Năng Lực Quản Lý Cấp Trung (CDMM)
Competency Development for Middle Managers (CDMM)

6 Ngày
12 Buổi đào tạo và 1 Huấn luyện Thực hành

02/11

Tối Thứ 2-4-6

Tại Lớp

Tiếng Việt

Xây Dựng & Triển Khai Hệ Thống Quản Lý Đào Tạo
Corporate Training Management

2 Ngày (4 Buổi)

22/06/2023

Thứ 2-4-6

Tại Lớp

Tiếng Việt

Đàm Phán Thương Lượng Thành Công
Successful Negotiation Skills

2 Ngày (4 Buổi)

15/06/2023

Thứ 4 - 5

Tại Lớp

Tiếng Việt

6 Chiếc Mũ Tư Duy Trong Điều Hành Cuộc Họp
Six Thinking Hats for Better Meetings

1 Ngày (2 Buổi)

14/06/2023

Thứ 5

Tại Lớp

Tiếng Việt

Đào Tạo & Huấn Luyện Nhân Viên
Coaching & Mentoring Skills

2 Ngày (4 Buổi)

07/06/2023

Thứ 3 - 5

Tại Lớp

Tiếng Việt

Lập Kế Hoạch & Tổ Chức Thực Hiện Công Việc
Effective Planning & Organizing Skills

2 Ngày (4 Buổi)

01/06/2023

Thứ 4 - 5

Tại Lớp

Tiếng Việt

Chuỗi Khóa Học của TS. Alok - TV Hội đồng Cố vấn Harvard Business Review

Chuyên đề Thời lượng
(ngày)
Khai giảng Lịch học Hình thức học Ngôn ngữ
Ứng Dụng 8 Công Cụ Đánh Giá Nhân Tài
Application of 8 Talent Assessment Tools

2 Buổi

05/2023

Thứ 6 - 7

Trực Tuyến

Song Ngữ
(Anh - Việt)

Triển Khai Chiến Lược Thành Công - Sẵn Sàng Năm Cho 2023 Bứt Phá
Prepraring 2023 With Successful Strategy Implementation

2 Ngày (2 Buổi)

12/12/2022

Ngày 12&13/12/2022

Trực Tuyến

Song Ngữ
(Anh - Việt)

Xây Dựng Chiến Lược Kinh Doanh Bài Bản
Constructing business Strategy

4 Buổi

28 & 31/11/2023

Thứ 6 - 2

Trực Tuyến

Song Ngữ
(Anh - Việt)

Thúc Đẩy Sự Thay Đổi và Chuyển Đổi
Driving Change & Transformation

4 Buổi

24 & 26/11/2022

Thứ 3-5

Trực Tuyến

Song Ngữ
(Anh - Việt)

Năng lực Lãnh đạo Tổ chức

Chuyên đề Thời lượng
(ngày)
Khai giảng Lịch học Hình thức học Ngôn ngữ
Ứng Dụng 8 Công Cụ Đánh Giá Nhân Tài
Application of 8 Talent Assessment Tools

2 Buổi

05/2023

Thứ 6 - 7

Trực Tuyến

Song Ngữ
(Anh - Việt)

Xây Dựng Chiến Lược Kinh Doanh Bài Bản
Constructing business Strategy

4 Buổi

28 & 31/11/2023

Thứ 6 - 2

Trực Tuyến

Song Ngữ
(Anh - Việt)

Năng lực Lãnh đạo Đội nhóm

Chuyên đề Thời lượng
(ngày)
Khai giảng Lịch học Hình thức học Ngôn ngữ
Phát Triển Năng Lực Quản Lý Cấp Trung (CDMM)
Competency Development for Middle Managers (CDMM)

6 Ngày
12 Buổi đào tạo và 1 Huấn luyện Thực hành

02/11

Tối Thứ 2-4-6

Tại Lớp

Tiếng Việt

Thúc Đẩy Sự Thay Đổi và Chuyển Đổi
Driving Change & Transformation

4 Buổi

24 & 26/11/2022

Thứ 3-5

Trực Tuyến

Song Ngữ
(Anh - Việt)

6 Chiếc Mũ Tư Duy Trong Điều Hành Cuộc Họp
Six Thinking Hats for Better Meetings

1 Ngày (2 Buổi)

14/06/2023

Thứ 5

Tại Lớp

Tiếng Việt

Đào Tạo & Huấn Luyện Nhân Viên
Coaching & Mentoring Skills

2 Ngày (4 Buổi)

07/06/2023

Thứ 3 - 5

Tại Lớp

Tiếng Việt

Lập Kế Hoạch & Tổ Chức Thực Hiện Công Việc
Effective Planning & Organizing Skills

2 Ngày (4 Buổi)

01/06/2023

Thứ 4 - 5

Tại Lớp

Tiếng Việt

Năng lực Lãnh đạo Cá nhân

Chuyên đề Thời lượng
(ngày)
Khai giảng Lịch học Hình thức học Ngôn ngữ
Quản Lý Thời Gian Hiệu Quả
Time Management Skills

2 Buổi

12/12/2022

Thứ 2 - 4

Tại Lớp

Tiếng Việt

Giao Tiếp Hiệu Quả & Tạo Ảnh Hưởng Trong Công Việc
Effective Communication & Influence Skills

2 Ngày (4 Buổi)

08/03/2023

Thứ 4 - 6

Tại Lớp

Tiếng Việt

Kỹ Năng Trình Bày Thuyết Phục
Persuasive Presentation Skills

2 Ngày (4 Buổi)

20/11/2022

Thứ 4

Tại Lớp

Tiếng Việt

Nâng Cao Năng Lực Giải Quyết Vấn Đề & Ra Quyết Định
Problem Solving & Decision Making Skills

2 Ngày (4 Buổi)

10/05/2023

Thứ 4 - 6

Tại Lớp

Tiếng Việt

Đàm Phán Thương Lượng Thành Công
Successful Negotiation Skills

2 Ngày (4 Buổi)

15/06/2023

Thứ 4 - 5

Tại Lớp

Tiếng Việt

Quản Trị Nguồn Nhân Lực

Chuyên đề Thời lượng
(ngày)
Khai giảng Lịch học Hình thức học Ngôn ngữ
Ứng Dụng 8 Công Cụ Đánh Giá Nhân Tài
Application of 8 Talent Assessment Tools

2 Buổi

05/2023

Thứ 6 - 7

Trực Tuyến

Song Ngữ
(Anh - Việt)

Thiết Kế & Vận Hành Chiến Lược Nhân Sự Cho Doanh Nghiệp
Designing & Implement HR Strategy for Enterprises

2 Ngày (4 Buổi)

30/11/2022

Thứ 3 - 5

Tại Lớp

Tiếng Việt

Xây Dựng & Quản Trị Hệ Thống Tuyển Dụng
Buidling a Recruitment System

2 Ngày (4 Buổi)

16/03/2023

Thứ 4 - 6

Tại Lớp

Tiếng Việt

Xây Dựng & Triển Khai Hệ Thống Quản Lý Đào Tạo
Corporate Training Management

2 Ngày (4 Buổi)

22/06/2023

Thứ 2-4-6

Tại Lớp

Tiếng Việt

Xây Dựng & Triển Khai Hệ Thống Quản Trị Hiệu Suất Công Việc
Buidling a Performance Management System

2 Ngày (4 Buổi)

11/05/2023

Thứ 4 - 6

Tại Lớp

Tiếng Việt

Xây Dựng & Triển Khai Hệ Thống Thang Bảng Lương & Chính Sách Phúc Lợi
Buidling a Compensation & Benefits Management System

2 Ngày (4 Buổi)

17/05/2023

Thứ 4 - 6

Tại Lớp

Tiếng Việt

Quản trị Kinh Doanh & Tiếp Thị

Chuyên đề Thời lượng
(ngày)
Khai giảng Lịch học Hình thức học Ngôn ngữ

Quản Trị Tài Chính

Chuyên đề Thời lượng
(ngày)
Khai giảng Lịch học Hình thức học Ngôn ngữ

Khoá học nổi bật

Học Viện Quản Lý GEM cung cấp các khóa học với nội dung được biên soạn kỹ lưỡng .

Lịch khai giảng tổng hợp

Ứng Dụng 8 Công Cụ Đánh Giá Nhân Tài
3.900.000 ₫
Tài Chính Dành Cho Lãnh Đạo
4.500.000 ₫
4.000.000 ₫
Phát Triển Năng Lực Quản Lý Đội Ngũ
3.900.000 ₫
3.500.000 ₫
Phát Triển Năng Lực Tổ Chức Vận Hành Bộ Phận
3.900.000 ₫
3.500.000 ₫
Tiếng Anh Chuyên Ngành Quản Trị Nhân Sự
8.600.000 ₫
7.700.000 ₫
Tư Duy Đột Phá
2.300.000 ₫
2.000.000 ₫
Bán Hàng Chuyên Nghiệp
3.900.000 ₫
3.500.000 ₫
Bán Hàng B2B Chuyên Nghiệp Dựa Trên Giá Trị
3.900.000 ₫
3.500.000 ₫
Phát Triển Năng Lực Cửa Hàng Trưởng
5.900.000 ₫
5.300.000 ₫
Trình Bày Ấn Tượng Bằng Phương Pháp Kể Chuyện
4.200.000 ₫
3.800.000 ₫