7 công cụ mà một nhà lãnh đạo xuất sắc cần phải có.

Một người lãnh đạo xuất sắc là người sẽ truyền động lực cho nhân viên, giúp họ phát huy hết khả năng của mình để cống hiến cho công việc cũng như dẫn dắt đội ngũ vượt qua thử thách.
Một nhà lãnh đạo thực sự còn phải đưa ra những quyết định sáng suốt, quyết định đó không dựa trên cảm xúc cá nhân mà nó phải xuất phát từ lợi ích của doanh nghiệp.
Thế nhưng, để thực hiện những điều đó thì người lãnh đạo phải biết rõ, thành thạo và vận dụng được 7 công cụ quản lý con người trong lãnh đạo.
1 – Công cụ Đồng cảm
2 – Công cụ xây dựng lòng tin
3 – Công cụ phản hồi
4 – Công cụ Coaching
5 – Công cụ trân trọng
6 – Công cụ tạo áp lực & trách nhiệm
7 – Công cụ Giải quyết xung đột

Tiến sĩ Alok sẽ giới thiệu 7 công cụ lãnh đạo con người thông qua khóa học “Làm Chủ Hành Vi Lãnh Đạo Tạo Ảnh Hưởng” . Mong muốn gửi đến chúng ta – NHỮNG NHÀ LÃNH ĐẠO TƯƠNG LAI – một bức tranh toàn cảnh về hành vi lãnh đạo củng như những kinh nghiệm thực tế trong hơn 30 năm làm lãnh đạo cấp cao ở các tập toàn lớn trên thế giới.

Các hội thảo nổi bật bạn có thể quan tâm

Không có bài viết khác

contact@gemglobal.com.vn

www.gemglobal.com.vn