Quản trị Kinh Doanh & Tiếp Thị

Khoá học nổi bật

Học Viện Quản Lý GEM cung cấp các khóa học với nội dung được biên soạn kỹ lưỡng .

Lập Kế Hoạch Bán Hàng Và Kiểm Soát Thực Thi Hiệu Quả

Thông tin khai giảng

Khai giảng:
Sắp Khai Giảng
Lịch học:
Thứ 2-4-6
Giờ học:
18h00 - 21h
Thời lượng:
2 Ngày (4 Buổi)
Phí tham dự:
3.900.000 ₫
Phí ưu đãi *:
3.500.000 ₫
Ngôn ngữ:
Tiếng Việt
Địa điểm:
GEM Global
Hình thức học:
Tại Lớp
(*) Phí ưu đãi áp dụng khi đóng học phí trước ngày khai giảng 07 ngày

Lập Kế Hoạch Bán Hàng Và Kiểm Soát Thực Thi Hiệu Quả

Giới thiệu khóa học

Tổng quan về năng lực hiện thực hóa mục tiêu bán hàng

 • Vai trò của các quản lý cấp trung trong việc hiện thực hóa mục tiêu bán hàng;
 • Tầm quan trọng của công tác lập kế hoạch bán hàng;
 • Giới thiệu các loại kế hoạch bán hàng phổ biến có thể vận dụng 
 • Kết quả học tập
  HV nắm được bản chất của một kế hoạch thực tiễn
  HV nắm được tiêu chí, những mục yêu cầu cụ thể của Kế Hoạch thực tiễn
  Nắm được từng phân loại kế hoạch bán hàng để lựa chọn phù hợp với đặc thù doanh nghiệp, phòng ban phụ trách

Phần II. Phương pháp lập kế hoạch bán hàng

 • Quy trình lập kế hoạch bán hàng
 • Phân tích hiện trạng
 • Xác định mục tiêu cho kế hoạch bán hàng;
 • Xác định các hạng mục công việc;
 • Hoạch định các cơ chế, chính sách liên quan;
 • Kế hoạch chi tiết 4 phạm trù
 • Xác định trình tự thực hiện;
 • Phân tích và xác định các nguồn lực;
 • Phân tích công việc & bố trí công việc;
 • Các vấn đề quan trọng liên quan đến việc lập kế hoạch hành động;
  Thực hành nhóm về công tác lập kế hoạch bán hàng.
 • Kết quả học tập
  - HV biết phân tích hiện trạng theo thực tiễn đặc thù ngành (SWOT)
  HV nắm phương pháp xác lập mục tiêu thực tế kế hoạch cụ thể
  Biết được các mấu chốt quan trọng cần được thể hiện trong kế hoạch thực tiễn
  Nắm được cách phân rã từ mục tiêu ra các chỉ số triển khai 
  Biết vận dụng những quy tắc trong kế hoạch và lưu ý xác định nguồn lực, quản trị các bên liên quan, rủi ro khi lập kế hoạch.
  Biết cách bố trí công việc thực hiện kế hoạch theo đặc thù tính cách, năng lực nhân viên
  Các bước kế hoạch sẽ áp dụng giữa lý thuyết và chủ đề kế hoạch cụ thể
  Áp dụng phương pháp xây dựng giải pháp cho kế hoạch cụ thể

Phần III. Kiểm soát thực thi kế hoạch bán hàng hiệu quả

 • Các hệ thống kiểm soát thực thi công việc;
 • Thiết lập các chốt kiểm tra tiến độ thực hiện;
 • Thiết lập các chuẩn mực đánh giá kết quả công việc;
 • Kiểm soát thực thi và đánh giá chỉ số KPI kết quả thực hiện;
 • Vận dụng Phương pháp đo lường chỉ số thực tiễn
  Thảo luận và thực hành.
 •  Kết quả học tập
  HV xây dựng được các phạm trù đo lường hiệu quả kế hoạch theo tiêu chuẩn quản trị
  Xây dựng chi tiết KPI đánh giá
  Phương pháp đo lường thực tiễn hiệu quả kế hoạch
  HV tạo được bảng đánh giá hiệu quả kế hoạch một cách định lượng nhưng sát với thực tiễn

Phần IV. Hoàn thiện hệ thống báo cáo bán hàng

 • Lập báo cáo là cách làm mất thời gian hay là công cụ quản trị quan trọng?
 • Hiểu về hệ thống báo cáo thực hiện;
 • Xây dựng hệ thống báo cáo và những vấn đề cần lưu tâm;
  Thảo luận và thực hành.
 •  Kết quả học tập
  HV nắm và vận dụng được lưu đồ báo cáo
  Phương pháp trình bày báo cáo thực hiện kế hoạch rỏ ràng, xúc tích
  Thực hành trình bày báo cáo với kết quả giả lập

Mục tiêu chương trình

Sau khi hoàn thành thành công chương trình đào tạo này, học viên sẽ:

 • Hiểu rõ bản chất của kế hoạch lập kế hoạch bán hàng
 • Nắm được phương pháp phân tích các yếu tố liên quan đến kế hoạch bán hàng
 • Vận dụng được các bước xây dựng kế hoạch bán hàng thực tiễn
 • Biết cách xây dựng một kế hoạch bán hàng SMART, khả thi nhằm đạt mục tiêu phòng ban, tổ chức đưa xuống 
 • Đánh giá được hiệu quả của hoạt động bán hàng thực tiễn
 • Biết cách kiểm soát thực thi kế hoạch bán hàng hiệu quả

Đi tượng tham gia

 • Giám đốc/Phó Giám đốc phòng kinh doanh
 • Trưởng, phó phòng kinh doanh
 • Cấp giám sát, quản lý đội nhóm kinh doanh
 • Những ai mong muốn được trang bị kiến thức, kỹ năng, công cụ cần thiết để hoàn thiện công việc lập kế hoạch, quản lý và triển khai kế hoạch bán hàng. 

Nội dung chương trình

Tổng quan về năng lực hiện thực hóa mục tiêu bán hàng

 • Vai trò của các quản lý cấp trung trong việc hiện thực hóa mục tiêu bán hàng;
 • Tầm quan trọng của công tác lập kế hoạch bán hàng;
 • Giới thiệu các loại kế hoạch bán hàng phổ biến có thể vận dụng 
 • Kết quả học tập
  HV nắm được bản chất của một kế hoạch thực tiễn
  HV nắm được tiêu chí, những mục yêu cầu cụ thể của Kế Hoạch thực tiễn
  Nắm được từng phân loại kế hoạch bán hàng để lựa chọn phù hợp với đặc thù doanh nghiệp, phòng ban phụ trách

Phần II. Phương pháp lập kế hoạch bán hàng

 • Quy trình lập kế hoạch bán hàng
 • Phân tích hiện trạng
 • Xác định mục tiêu cho kế hoạch bán hàng;
 • Xác định các hạng mục công việc;
 • Hoạch định các cơ chế, chính sách liên quan;
 • Kế hoạch chi tiết 4 phạm trù
 • Xác định trình tự thực hiện;
 • Phân tích và xác định các nguồn lực;
 • Phân tích công việc & bố trí công việc;
 • Các vấn đề quan trọng liên quan đến việc lập kế hoạch hành động;
  Thực hành nhóm về công tác lập kế hoạch bán hàng.
 • Kết quả học tập
  - HV biết phân tích hiện trạng theo thực tiễn đặc thù ngành (SWOT)
  HV nắm phương pháp xác lập mục tiêu thực tế kế hoạch cụ thể
  Biết được các mấu chốt quan trọng cần được thể hiện trong kế hoạch thực tiễn
  Nắm được cách phân rã từ mục tiêu ra các chỉ số triển khai 
  Biết vận dụng những quy tắc trong kế hoạch và lưu ý xác định nguồn lực, quản trị các bên liên quan, rủi ro khi lập kế hoạch.
  Biết cách bố trí công việc thực hiện kế hoạch theo đặc thù tính cách, năng lực nhân viên
  Các bước kế hoạch sẽ áp dụng giữa lý thuyết và chủ đề kế hoạch cụ thể
  Áp dụng phương pháp xây dựng giải pháp cho kế hoạch cụ thể

Phần III. Kiểm soát thực thi kế hoạch bán hàng hiệu quả

 • Các hệ thống kiểm soát thực thi công việc;
 • Thiết lập các chốt kiểm tra tiến độ thực hiện;
 • Thiết lập các chuẩn mực đánh giá kết quả công việc;
 • Kiểm soát thực thi và đánh giá chỉ số KPI kết quả thực hiện;
 • Vận dụng Phương pháp đo lường chỉ số thực tiễn
  Thảo luận và thực hành.
 •  Kết quả học tập
  HV xây dựng được các phạm trù đo lường hiệu quả kế hoạch theo tiêu chuẩn quản trị
  Xây dựng chi tiết KPI đánh giá
  Phương pháp đo lường thực tiễn hiệu quả kế hoạch
  HV tạo được bảng đánh giá hiệu quả kế hoạch một cách định lượng nhưng sát với thực tiễn

Phần IV. Hoàn thiện hệ thống báo cáo bán hàng

 • Lập báo cáo là cách làm mất thời gian hay là công cụ quản trị quan trọng?
 • Hiểu về hệ thống báo cáo thực hiện;
 • Xây dựng hệ thống báo cáo và những vấn đề cần lưu tâm;
  Thảo luận và thực hành.
 •  Kết quả học tập
  HV nắm và vận dụng được lưu đồ báo cáo
  Phương pháp trình bày báo cáo thực hiện kế hoạch rỏ ràng, xúc tích
  Thực hành trình bày báo cáo với kết quả giả lập

Đào tạo cho doanh nghiệp

Anh/Chị có nhu cầu tổ chức chương trình đào tạo dành riêng cho doanh nghiệp, xin vui lòng liên hệ GEM Global để được hỗ trợ tư vấn. XEM THÊM

Vì sao chọn GEM Global

 • Nội dung khóa học kết hợp những tư duy hiện đại với những phương pháp phù hợp với văn hoá doanh nghiệp tại Việt Nam, giúp người học dễ dàng ứng dụng vào thực tế
 • Phương pháp đào tạo kết hợp huấn luyện ngay tại lớp giúp người học tìm ra giải pháp phù hợp với tình huống của riêng mình
 • Giảng viên là chuyên gia kỳ cựu trong lĩnh vực đào tạo – huấn luyện về quản lý và lãnh đạo

Nhận xét từ Học Viên / Giảng Viên

Tài liệu liên quan

Học thử / Giới thiệu